Lelkigyakorlat jegyeseknek és együtt-járóknak

Augusztus 16-19

Kísérő: Bíró László püspök

Jegyesek lgy.

II. János Pál pápa ismételten megkülönböztette a házasság intézményét, a házasság szentségét és a családot. Ősi elv: természetesre épül a természet feletti. A házasság szentsége a házasság intézményére épül. A házasság természetes alapja két ember elmélyült kapcsolata. Egyik teológus így fogalmaz: “Ez a házasság humusza, termőtalaja.” Ez a néhány nap abban szeretne segíteni, hogy jó talaja legyetek a házasság szentségének, amelyet házasságkötésetek alkalmával szolgáltattok ki egymásnak.

logo
 

 

A Bölcs Remete borító101 éve született az Életrendezés Apostola,           Vácz Jenő jezsuita atya.

(1914. december 15. – 2003. március 22.)

„Az emberek – meg az emberek szüleinek és azok szüleinek is – tanáccsal szolgált. Az idők hosszú során nem akadt olyan atyafi messze a vidéken, aki legalább egyszer fel ne kereste volna. És ő segített mindenben. Gyógyította a lelket, ha bánat ért valakit. Vigasszal szolgált, ha szárazság miatt kiszáradt a gabona, vagy gyenge lett a termés. Igazságot tett, ha falubeli haragosok pöröltek egymással. … Olyan végtelen szeretettel bánt a rászorulókkal, amilyen végtelennek tűnt a Mecsek, amely körülvette őt. Messze vitte a szél a hangját, mint távoli harangszót. Hegyek, völgyek figyelték szavát. S mint a természetből, belőle is áradt a kifogyhatatlannak tűnő erő, mellyel képes volt az élet dolgain változtatni. A zengővidékiek Bölcs Remetének nevezték el az öregapót.”
(Részlet A Bölcs Remete című mesekönyvből)

 

 

A Bölcs Remete belsőAkik ismertétek Vácz Jenő, vagy Németh János atyát, talán rácsodálkoztok erre a mese részletre, és a Bölcs Remete személyében felismerni vélitek e két kedves jezsuita lelki vonásait. Ez nem véletlen! A mesekönyv íróját, Császár Leventét valóban e két szentéletű szerzetes személye ihlette, Őket formálta meg főhőse személyében. E két jezsuita alakja és élete valóban nem mindennapi jelenség volt itt Püspökszentlászlón, szolgálatukból élet fakadt. A kihalt falú újraéledt, és a hozzájuk zarándokolók lelkében új erő és új remény ébredt. Nem akartak Ők nagy dolgokat tenni, híressé lenni, csak arra figyeltek minden nap, mit kér tőlük az Isten. Az irgalmasság szentévében e két jezsuita atya példaként állhat előttünk, akik legfőbb küldetésüknek azt tekintették, hogy segítsenek minden rászorulón. Isten kegyelméből megélhették az Ő ígéretének átformáló valóságát: „Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.”

E teljességben élt élet jutalmát megismerhetjük Jenő atya utolsó naplóbejegyzéseiből, önéletrajzi írása záró soraiból. „Úgy érzem, hogy óriási kegyelmet kaptam. Mindent a szeretetbe foglalva látok. … Életem igazi vallomása tehát az, hogy fokozatosan, minden viszontagság ellenére, jobban és jobban felfedezem e végső, elfojthatatlan mozgatóerőt, a Szeretetet. … Életem könyvét nyitogatva hálás szívvel olvasom ki belőle a legfontosabbat: Isten szeret engem, szeret mindenkit.”

Az Ő életük a lelkekbe hatol, megragadja a képzeletet, személyük valóban mesebeli, mert kissé hihetetlen és lehetetlennek tűnik, hogy Istennel mire képes az ember. „Istennél semmi sem lehetetlen.” De az Ő történetük valóság és a legigazabb Valóságra mutatnak rá még ma is, és arra hívnak, hogy Te is bátran légy Jézus társa.

Szeretettel vár és nyújt segítséget ebben e mesebeli táj és az Életrendezés Háza.

A BÖLCS REMETE c. mesekönyv megrendelhető az író elérhetőségein:
Császár Levente
Cím: 7691 Pécs, Fenyő u. 31.
Tel.: 06-30/420-4629
E-mail: csaszarlevente61@gmail.com
A könyv ára: 3.000 Ft

 

logo

 

Megjelent AZ ÉLETRENDEZÉS APOSTOLA  című könyv.

 

Az életrendezés apostolaAz életrendezés apostola című könyv megjelenésével régi vágyunk vált valóra. Az isteni gondviselésnek köszönhetően kiadását pályázati forrásból sikerült biztosítanunk. Ezért az „ingyen kaptátok, ingyen is adjátok” evangéliumi tanácsot és Vácz Jenő atya adakozó lelkületét szem előtt tartva örömmel adjuk ajándékba Önnek ezt a könyvet.

A könyv megrendelhető az Életrendezés Háza elérhetőségein:
Postacím: 7694 Hosszúhetény, Püspökszentlászló u. 11.
E-mail: eletrendezes@jezsuita.hu
Telefon: 30/3385-784, 72/490-610
/Aki teheti, kérjük elsődlegesen e-mail címünkre juttassa el megrendelését, pontos postacímének és telefonszámának megadásával./

Mellékelt csekkel biztosítunk lehetőséget a postaköltség utólagos megtérítésére, ill. adomány befizetésére. Esetleges felajánlásával Jenő atya életének fő művét, az Életrendezés Házát támogathatja, és segítheti az ő vágyának további megvalósulását. „Életrendezés Háza, ez az én boldogságom, életem koronája. Remélem, ha én megkapom a felső behívót, tovább él, és egyre jobban kibontakozik.”

Szívből köszönjük, ha tudja támogatni házunk működését, de szeretnénk hangsúlyozni, hogy ezt a legkisebb mértékben sem várjuk el a könyvért cserébe.

Tartsunk össze!

 

 

logo