ELHUNYT NEMESSZEGHY ERVIN ATYA

(1929 – 2018)

Az Életrendezés Háza lelkésze volt 2005 – 2012-ig

Ervin atya szentmisével egybekötött temetése október 15-én, hétfőn 16 órakor lesz a józsefvárosi Jézus Szíve Templomban. (1085 Budapest, Mária utca 25.)

 

husvet2011-012Ervin atya

Szeptember 25-én, kedden este 20 óra előtt szentségekkel megerősítve elhunyt Nemesszeghy Ervin SJ, a magyar jezsuita rendtartomány egykori provinciálisa Budapesten a Krisztina körúti idősotthonban. Rendtársai, Nemeshegyi Péter és Mustó Péter atyák mellette voltak az utolsó óráiban és a halálakor. Imádsággal kísérték, míg szépen elaludt, és áldott módon ment el.

1993-ban a 79. évében járó jezsuita, Vácz Jenő atya elmeséli álmait és terveit a rend akkori provinciálisának, Nemesszeghy Ervin atyának egy lelkigyakorlatos házról, melyet Püspökszentlászlón szeretne megvalósítani. Bizalmat, biztatást és támogatást kap tervei megvalósításához. 1994 június 27-én, Szent László ünnepén Ervin atya személyesen áldja meg az első alig 100 m2-es épületszárnyat és kéri Isten áldását az itt folyó lelkigyakorlatokra.

Jenő atya halálakor 2003-ban újra Ő a rend provinciálisa és szívügyének tekinti az ÉH további támogatását, a folyamatos jezsuita jelenlét biztosítását. Provinciálisi megbízatásának leteltével, pedig utódjának felajánlja, hogy amennyiben megbízza, Ő örömmel vállalná az ÉH lelkészi, lelkigyakorlatvezetői szolgálatát. Az Ő beleegyezése kellett az ÉH születéséhez, és gondoskodásával, támogatásával segítette a ház fennmaradását. Mégis ekkor kaptuk tőle a legtöbbet, amikor saját magát adta az ÉH szolgálatára.

Ervin atya az ÉH Baráti Körének az alábbi sorokat írta bemutatkozásul amikor ide érkezett.

“1929 aug. 13-án születtem Budapesten, mint szüleimnek harmadik fiúgyermeke. Pécsett nevelkedtem, így a Mecseket jól ismerem. A Piusz Gimnáziumba jártam, 1947-ben érettségiztem. 1948 nyarán felvételt nyertem a jezsuita rendbe. Az újoncidőmet Budapesten a zugligeti Manrézában töltöttem, de annak befejezése előtt, 1950 májusában kilakoltattak bennünket, majd 1950 június 10-én elhurcoltak Szegedről a Kálvária sugárúton lévő jezsuita rendházból sok rendtársammal együtt. 1956-ban külföldre menekültem, hogy a rendi tanulmányaimat folytathassam. Angliába kerültem és ott szenteltek pappá 1959-ben. További tanulmányok végzése után 1966-tól filozófiai tanár lettem Heythrop College-ban először Oxford mellett, majd 1970-től Londonban a Londoni Egyetem keretében. 1978-ban provinciálisom Kanadába küldött, ahol Torontóban novíciusmesterként működtem 1978-1988 között. Sok lelkigyakorlatot vezettem Angliában, Kanadában, USA-ban, Dél-Amerikában, és Európa számos országában. 1990-ben visszatértem Magyarországra, mint az újból egyesített magyar jezsuita provincia kinevezett tartományfőnöke. Miután 1996-ban befejeztem tartományfőnöki megbízatásomat, 3 évig igazgató voltam Miskolcon a Fényi Gyula jezsuita gimnáziumban. Ezután 3 évig a dobogókői Manrézában segítettem, majd 2002 és 2005 között ismét provinciális lettem. 2005 február 2-án megtörtént a „nemzedékváltás” a magyar provinciában és az új provinciális Püspökszentlászlóra küldött, hogy folytassam azt a munkát, amit Vácz atya kezdett meg. Bízom abban, hogy hazánk egyik legszebb tájegységében, a Zengő tövében megépült Életrendezés Háza továbbra is sok száz magyar honfitársamnak ad majd erőt az újrakezdéshez, a megújuláshoz, az élet terheinek nyugodt és bátor elviseléséhez.” (2005. június)

Ervin atya aktív papi – szerzetesi szolgálatának utolsó szakaszát közöttünk élte. Egy kimagasló, rengeteg felelősséget hordozó szerzetesi élet, alázatban és nagy szeretettel áthatott lezárásának voltunk tanúi. 7 évig élt közöttünk és nem csak az ÉH, hanem sok hetényi hívő és családos közösségünk lelkésze, lelkivezetője volt.

Hálás szívvel emlékezünk Ervin atya itt töltött éveire. Köszönjük azt a sok kegyelmet, melyet rajta keresztül közvetített felénk és lelkigyakorlatozóink felé a Jó Isten.

Most már Jenő atya mellett Ervin atya közbenjárását is kérve fordulunk az Úrhoz és kérjük áldását házunkra, lelkigyakorlatozóinkra.

 

 

logo
 

 

A Bölcs Remete borító101 éve született az Életrendezés Apostola,           Vácz Jenő jezsuita atya.

(1914. december 15. – 2003. március 22.)

„Az emberek – meg az emberek szüleinek és azok szüleinek is – tanáccsal szolgált. Az idők hosszú során nem akadt olyan atyafi messze a vidéken, aki legalább egyszer fel ne kereste volna. És ő segített mindenben. Gyógyította a lelket, ha bánat ért valakit. Vigasszal szolgált, ha szárazság miatt kiszáradt a gabona, vagy gyenge lett a termés. Igazságot tett, ha falubeli haragosok pöröltek egymással. … Olyan végtelen szeretettel bánt a rászorulókkal, amilyen végtelennek tűnt a Mecsek, amely körülvette őt. Messze vitte a szél a hangját, mint távoli harangszót. Hegyek, völgyek figyelték szavát. S mint a természetből, belőle is áradt a kifogyhatatlannak tűnő erő, mellyel képes volt az élet dolgain változtatni. A zengővidékiek Bölcs Remetének nevezték el az öregapót.”
(Részlet A Bölcs Remete című mesekönyvből)

 

 

A Bölcs Remete belsőAkik ismertétek Vácz Jenő, vagy Németh János atyát, talán rácsodálkoztok erre a mese részletre, és a Bölcs Remete személyében felismerni vélitek e két kedves jezsuita lelki vonásait. Ez nem véletlen! A mesekönyv íróját, Császár Leventét valóban e két szentéletű szerzetes személye ihlette, Őket formálta meg főhőse személyében. E két jezsuita alakja és élete valóban nem mindennapi jelenség volt itt Püspökszentlászlón, szolgálatukból élet fakadt. A kihalt falú újraéledt, és a hozzájuk zarándokolók lelkében új erő és új remény ébredt. Nem akartak Ők nagy dolgokat tenni, híressé lenni, csak arra figyeltek minden nap, mit kér tőlük az Isten. Az irgalmasság szentévében e két jezsuita atya példaként állhat előttünk, akik legfőbb küldetésüknek azt tekintették, hogy segítsenek minden rászorulón. Isten kegyelméből megélhették az Ő ígéretének átformáló valóságát: „Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.”

E teljességben élt élet jutalmát megismerhetjük Jenő atya utolsó naplóbejegyzéseiből, önéletrajzi írása záró soraiból. „Úgy érzem, hogy óriási kegyelmet kaptam. Mindent a szeretetbe foglalva látok. … Életem igazi vallomása tehát az, hogy fokozatosan, minden viszontagság ellenére, jobban és jobban felfedezem e végső, elfojthatatlan mozgatóerőt, a Szeretetet. … Életem könyvét nyitogatva hálás szívvel olvasom ki belőle a legfontosabbat: Isten szeret engem, szeret mindenkit.”

Az Ő életük a lelkekbe hatol, megragadja a képzeletet, személyük valóban mesebeli, mert kissé hihetetlen és lehetetlennek tűnik, hogy Istennel mire képes az ember. „Istennél semmi sem lehetetlen.” De az Ő történetük valóság és a legigazabb Valóságra mutatnak rá még ma is, és arra hívnak, hogy Te is bátran légy Jézus társa.

Szeretettel vár és nyújt segítséget ebben e mesebeli táj és az Életrendezés Háza.

A BÖLCS REMETE c. mesekönyv megrendelhető az író elérhetőségein:
Császár Levente
Cím: 7691 Pécs, Fenyő u. 31.
Tel.: 06-30/420-4629
E-mail: csaszarlevente61@gmail.com
A könyv ára: 3.000 Ft

 

logo

 

Megjelent AZ ÉLETRENDEZÉS APOSTOLA  című könyv.

 

Az életrendezés apostolaAz életrendezés apostola című könyv megjelenésével régi vágyunk vált valóra. Az isteni gondviselésnek köszönhetően kiadását pályázati forrásból sikerült biztosítanunk. Ezért az „ingyen kaptátok, ingyen is adjátok” evangéliumi tanácsot és Vácz Jenő atya adakozó lelkületét szem előtt tartva örömmel adjuk ajándékba Önnek ezt a könyvet.

A könyv megrendelhető az Életrendezés Háza elérhetőségein:
Postacím: 7694 Hosszúhetény, Püspökszentlászló u. 11.
E-mail: eletrendezes@jezsuita.hu
Telefon: 30/3385-784, 72/490-610
/Aki teheti, kérjük elsődlegesen e-mail címünkre juttassa el megrendelését, pontos postacímének és telefonszámának megadásával./

Mellékelt csekkel biztosítunk lehetőséget a postaköltség utólagos megtérítésére, ill. adomány befizetésére. Esetleges felajánlásával Jenő atya életének fő művét, az Életrendezés Házát támogathatja, és segítheti az ő vágyának további megvalósulását. „Életrendezés Háza, ez az én boldogságom, életem koronája. Remélem, ha én megkapom a felső behívót, tovább él, és egyre jobban kibontakozik.”

Szívből köszönjük, ha tudja támogatni házunk működését, de szeretnénk hangsúlyozni, hogy ezt a legkisebb mértékben sem várjuk el a könyvért cserébe.

Tartsunk össze!

 

 

logo