“Legyetek olyanok mint én; kicsik, egyszerűek, igaziak, egymást szolgálni, szeretni tudó emberek.”

Kedves Barátaink!

Püspöksztlászló st4a

Hosszabb idő telt el azóta, hogy hírt adtunk az Életrendezés Háza sorsának alakulásáról. Az év végéhez közeledve mindenképp szeretnénk karácsonyi üdvözletünk mellé egy rövid beszámolót küldeni az eltelt időszak történéseiről, híreiről.

Vízi Elemér provinciális atya döntésének értelmében az Életrendezés Háza ez év júniusától új fenntartói szervezeti formában folytatja küldetését a lelkigyakorlatok szolgálatában. Ebben fontos hangsúlyt kap az a baráti közösség, mely kezdetektől támasza volt a ház létrejöttének és működésének. Az Életrendezés Háza Barátainak Egyesülete június 6-án lett bejegyezve a pécsi bíróságon, és június 14-én a Jézus Társasága Alapítvánnyal szerződést kötöttünk az ÉH működtetésére. Ez így éppen egybeesett a nyári „szezon” indulásával, mely a sok lelkigyakorlatra érkező vendéggel együtt sok munkát is adott. A nyári időszakot követően is számos lelkigyakorlatnak és programnak adtunk helyet. Eddig szinte minden hétvégénk foglalt volt, és a hétköznapok jelentős részében is kihasznált volt az ÉH. Az őszi időszakban a programok lebonyolítása mellett nagy hangsúlyt fektettünk a jövő évi lelkigyakorlatok előkészítésére és szervezésére. Nagy öröm volt tapasztalni, hogy nem csak a mi felkéréseink által töltődött fel egyre jobban jövő évi naptárunk, de minden eddigiénél több közösség jelentkezett és foglalta le saját lelkigyakorlata számára az ÉH-t. Így elmondhatjuk, hogy 2018. augusztus végéig több mint 30 lelkigyakorlatnak és csoportnak fogunk helyet biztosítani az ÉH-ban.

A 2017-es évben figyelmünket és munkánkat az ÉH lelkigyakorlatainak szervezésére, kihasználtságának növelésére összpontosítottuk, és kevés energia jutott a létrejött egyesület építésére és szervezésére. Szeretnénk 2018-ban az egyesület támogató tagságának, közösségének építését is előtérbe helyezni, és így megerősíteni házunk egyik legfontosabb pillérét, a Baráti Kört. Az egyesülethez való csatlakozás lehetőségeiről rövidesen részletesebb tájékoztatást küldünk.

 Nagy öröm látni, tapasztalni és érezni azt a folyamatot, mely az ÉH életében ebben az évben elindult. Az ÉH most újjászületik, vagy Jenő atya meglátása szerint azt is mondhatnánk tovább születik, és léte, küldetése egyre jobban kibontakozik. „A mi létünk képességi lét. Képességeink egy életen át tartó kibontakoztatásában rejlik a mi folyamatos születésünk. Még nem vagyok, majd csak leszek! Már ugyan ember vagyok, de még nem teljesen, valójában csak leszek! Már pap vagyok, szerzetes, férj, feleség, de még nem igazán, majd csak leszünk. Ez a ház is, az Életrendezés Háza is már van ugyan, de valójában csak lesz!” Vácz Jenő SJ

 Karácsony közeledtével figyelmünket arra a születéstörténetre helyezzük, melyben fellelhetjük a mi folyamatos születésünk örök forrását és vágyott tisztaságát. Ő az, aki azért született közénk, hogy Benne felismerjük az Isten által vágyott embert. Nem csak törvényt ad, nem csak kér és tanácsokkal lát el, hanem előttünk jár és példát ad, hogy Őt követve megszentelődjünk és az Atya házába érjünk vele együtt. Ezt fogalmazza meg Jenő atya is utolsó karácsonyi üzeneteként. Fogadjátok szeretettel!

Ezekkel a gondolatokkal kívánunk minden kedves Barátunk számára áldott, békességgel teljes Karácsonyt, és kegyelmekben gazdag Új Esztendőt!

Sok szeretettel az Életrendezés Háza munkatársai nevében:

Piffkó László és Böbe

 

 Részlet Vácz Jenő atya 2002-ben írt karácsonyi leveléből

Ha emlékezetemmel végigfutok nyolcvannyolc éves életemen, figyelmemet legjobban lázba hozta főleg gyermekkoromban, ha vendéget vártunk, és ha vendégségbe mentünk, esetleg éppen lakodalomba. Karácsony ezt a kettőt jelenti nekem együtt: vendég érkezik és meghív bennünket csodálatos újszövetségbe, örök menyegzőre.

A vendég érkezése világesemény, mert a teremtett világon túlról, egész létünk túlsó oldaláról érkezik közénk és teljesen lebilincseli kíváncsiságunkat, hiszen maga a Teremtő Isten az, aki belép teremtésébe. Ő, aki megfoghatatlan rejtelem, aki évmilliárdokkal a teremtés után bemutatkozik végre nekünk embereknek, akiket ő teremtése csúcsára helyezett és képessé tett rá, hogy fölismerjük, fogadni tudjuk Őt.

Isten jövetele óriási meglepetés nekünk. Miért? Mert úgy érkezik, ahogyan senki sem gondolná. Mi valószínűleg valami hatalmasságnak, uralkodónak képzelnénk, aki lenyűgöző pompával, ragyogó külsőségek között, esetleg villámlás és mennydörgés közepette jelenik meg. Ő viszont egyszerűen közénk születik, mint ahogyan mi jövünk világra.

Olyan éleslátású valaki, mint Szent Pál, azt mondja Isten jöttéről, “Íme megjelent a mi üdvözítő Istenünk emberiessége”. Tehát körülvehetjük, bámulhatjuk, mint az újszülött kicsiket szoktuk.

Nemcsak mi emberek vagyunk Isten képére és hasonlóságára megalkotva, hanem, íme Isten meg a mi emberségünk képében mutatkozik, egészen olyan, mint mi; igazi ember.

Bátran odamehetünk hozzá és kifejezhetjük csodálatunkat:

Hát ilyen vagy? Isten létedre ember? Igazi ember?”

Ő erre azt mondja: “Igen, igazi ember vagyok és ezzel az én egyetlen mondanivalóm, hogy ti is legyetek végre ilyen hozzám hasonló igazi emberek, emberséges emberek. Tehát ne vadak, gyilkolni kész háborúskodó szörnyek, ne rablók, pénzsóvár élősködők, hiú önző figurák legyetek, hanem olyanok mint én; kicsik, egyszerűek, igaziak, egymást szolgálni, szeretni tudó emberek.

És én csodálatos, nagy, örök lakodalomra hívok mindnyájatokat, új és örök szövetségkötésre, a házasságnál is szorosabb, bensőbb életegységre, igazi boldogságra. Ezért mondom már itt, Betlehemben, hogy “Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik az élet terhét cipelitek, és megkönnyítem nektek. Tanuljatok tőlem, mert kicsi vagyok, szelíd és alázatos szívű, és békét találtok lelketeknek.”

Szeretettel: Vácz Jenő atya”

 

 

A Bölcs Remete borító101 éve született az Életrendezés Apostola,           Vácz Jenő jezsuita atya.

(1914. december 15. – 2003. március 22.)

„Az emberek – meg az emberek szüleinek és azok szüleinek is – tanáccsal szolgált. Az idők hosszú során nem akadt olyan atyafi messze a vidéken, aki legalább egyszer fel ne kereste volna. És ő segített mindenben. Gyógyította a lelket, ha bánat ért valakit. Vigasszal szolgált, ha szárazság miatt kiszáradt a gabona, vagy gyenge lett a termés. Igazságot tett, ha falubeli haragosok pöröltek egymással. … Olyan végtelen szeretettel bánt a rászorulókkal, amilyen végtelennek tűnt a Mecsek, amely körülvette őt. Messze vitte a szél a hangját, mint távoli harangszót. Hegyek, völgyek figyelték szavát. S mint a természetből, belőle is áradt a kifogyhatatlannak tűnő erő, mellyel képes volt az élet dolgain változtatni. A zengővidékiek Bölcs Remetének nevezték el az öregapót.”
(Részlet A Bölcs Remete című mesekönyvből)

 

 

A Bölcs Remete belsőAkik ismertétek Vácz Jenő, vagy Németh János atyát, talán rácsodálkoztok erre a mese részletre, és a Bölcs Remete személyében felismerni vélitek e két kedves jezsuita lelki vonásait. Ez nem véletlen! A mesekönyv íróját, Császár Leventét valóban e két szentéletű szerzetes személye ihlette, Őket formálta meg főhőse személyében. E két jezsuita alakja és élete valóban nem mindennapi jelenség volt itt Püspökszentlászlón, szolgálatukból élet fakadt. A kihalt falú újraéledt, és a hozzájuk zarándokolók lelkében új erő és új remény ébredt. Nem akartak Ők nagy dolgokat tenni, híressé lenni, csak arra figyeltek minden nap, mit kér tőlük az Isten. Az irgalmasság szentévében e két jezsuita atya példaként állhat előttünk, akik legfőbb küldetésüknek azt tekintették, hogy segítsenek minden rászorulón. Isten kegyelméből megélhették az Ő ígéretének átformáló valóságát: „Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.”

E teljességben élt élet jutalmát megismerhetjük Jenő atya utolsó naplóbejegyzéseiből, önéletrajzi írása záró soraiból. „Úgy érzem, hogy óriási kegyelmet kaptam. Mindent a szeretetbe foglalva látok. … Életem igazi vallomása tehát az, hogy fokozatosan, minden viszontagság ellenére, jobban és jobban felfedezem e végső, elfojthatatlan mozgatóerőt, a Szeretetet. … Életem könyvét nyitogatva hálás szívvel olvasom ki belőle a legfontosabbat: Isten szeret engem, szeret mindenkit.”

Az Ő életük a lelkekbe hatol, megragadja a képzeletet, személyük valóban mesebeli, mert kissé hihetetlen és lehetetlennek tűnik, hogy Istennel mire képes az ember. „Istennél semmi sem lehetetlen.” De az Ő történetük valóság és a legigazabb Valóságra mutatnak rá még ma is, és arra hívnak, hogy Te is bátran légy Jézus társa.

Szeretettel vár és nyújt segítséget ebben e mesebeli táj és az Életrendezés Háza.

A BÖLCS REMETE c. mesekönyv megrendelhető az író elérhetőségein:
Császár Levente
Cím: 7691 Pécs, Fenyő u. 31.
Tel.: 06-30/420-4629
E-mail: csaszarlevente61@gmail.com
A könyv ára: 3.000 Ft

 

 * * *

Megjelent AZ ÉLETRENDEZÉS APOSTOLA  című könyv.

 

Az életrendezés apostolaAz életrendezés apostola című könyv megjelenésével régi vágyunk vált valóra. Az isteni gondviselésnek köszönhetően kiadását pályázati forrásból sikerült biztosítanunk. Ezért az „ingyen kaptátok, ingyen is adjátok” evangéliumi tanácsot és Vácz Jenő atya adakozó lelkületét szem előtt tartva örömmel adjuk ajándékba Önnek ezt a könyvet.

A könyv megrendelhető az Életrendezés Háza elérhetőségein:
Postacím: 7694 Hosszúhetény, Püspökszentlászló u. 11.
E-mail: eletrendezes@jezsuita.hu
Telefon: 30/3385-784, 72/490-610
/Aki teheti, kérjük elsődlegesen e-mail címünkre juttassa el megrendelését, pontos postacímének és telefonszámának megadásával./

Mellékelt csekkel biztosítunk lehetőséget a postaköltség utólagos megtérítésére, ill. adomány befizetésére. Esetleges felajánlásával Jenő atya életének fő művét, az Életrendezés Házát támogathatja, és segítheti az ő vágyának további megvalósulását. „Életrendezés Háza, ez az én boldogságom, életem koronája. Remélem, ha én megkapom a felső behívót, tovább él, és egyre jobban kibontakozik.”

Szívből köszönjük, ha tudja támogatni házunk működését, de szeretnénk hangsúlyozni, hogy ezt a legkisebb mértékben sem várjuk el a könyvért cserébe.

Tartsunk össze!

 

 

logo