Tekintse meg aktuális lelkigyakorlataink frissített hirdetését!

 

Segítségkérés az Életrendezés Háza fenntartásához.

1Kedves Barátunk!

Nagy örömmel adjuk hírül, hogy az Életrendezés Háza (ÉH) felújítási munkálatai március elején befejeződtek, és június végétől egy gyönyörűen felújított épület újra várja az elcsendesedésre, lelki megújulásra vágyó vendégeit.

A korona vírus sajnos átrendezte az ÉH újraindulásának tervezett rendjét is. Ha terveink szerint alakulhatott volna minden, akkor a húsvéti lelkigyakorlat lett volna az első nyilvános programunk, melyet számos további lelkigyakorlat követett volna még a tavasz folyamán. A vírussal kapcsolatos rendelkezések értelmében azonban ezeket is vissza kellett mondanunk. A bizonytalanság és félelem miatt nyári foglalásaink jelentős része is visszamondásra került több csoportunk részéről.

Mindezek a körülmények és következmények igen nehéz anyagi helyzetbe sodorták az ÉH-t fenntartó Életrendezés Háza Barátainak Egyesületét. A fenntartáshoz szükséges tartalékunkat az elmúlt két és fél hónapban teljesen feléltük, bármennyire is próbáltunk takarékosan gazdálkodni. Látható az is, hogy az újraindulás üteme lassúbb, a jelentkezők száma alacsonyabb lesz az előttünk álló időszakban, mint az rendes körülmények között elvárható lenne.

Ezek a nehézségek arra indítanak, hogy segítségkérésünkkel forduljunk Barátainkhoz, Jótevőinkhez, hogy ezt a nehezebb időszakot át tudjuk vészelni és biztosítani tudjuk a legszükségesebb kiadásokat és munkatársaink fizetését. Hálás szívvel köszönjük, ha az ÉH fenntartásához bármilyen csekély adományával is hozzá tud járulni. De hálásak vagyunk minden értünk felajánlott imáért, mellyel a gondviselő Isten kezeibe helyezik az ÉH jövőjét.

A felajánlott támogatásokat az alábbi számlaszámra várjuk:11

Számlatulajdonos: Életrendezés Háza Barátainak Egyesülete (ÉHBE)

Számlaszám: 11731001-23111644-00000000

Közlemény: Adomány

Drága öröm vagytok Ti a növekvő Baráti Kör, a sok kedves ismerős, akik együttesen szinte a mi ragyogó napsütésünket jelentitek. Mert ugye közös örömről van szó, ami egyúttal hatalmas erőt is jelent, nyitottságot, lendületet a jövő felé. Jövőbe tekintő, nyitott egységet, akik Boulad atyával azt valljuk, hogy dolgunk a világ megváltoztatása és ez nem lehetetlen, mert utunk éppen a LEHETETLEN.”

Vácz Jenő SJ, az ÉH alapítója

Köszönettel és hálával:

Piffkó László, elnök

Életrendezés Háza Barátainak Egyesülete

 

Bemutató film készült a Mária Meditációs Sétaútról

/Kattintson a szövegre a megtekintésért./

 

 

Újjászületik az Életrendezés Háza

 

Örömmel adunk hírt arról, hogy a jezsuiták Csávossy-programja keretében az Életrendezés Háza /ÉH/ régóta tervezett felújítása megvalósulhat. A munkálatok 2019 áprilisában kezdődnek el és kilenc hónapon keresztül tartanak. Mivel egy átfogó, a ház legnagyobb részét érintő felújításról van szó, sajnos ez idő alatt szüneteltetnünk kell a lelkigyakorlatok tartását. 2020-tól viszont egy teljesen megújult, újjászületett ház áll a lelki újjászületés szolgálatába. Lelkigyakorlatos programjainkat ez idő alatt is szervezzük, melyek hirdetése ősztől már megtekinthető lesz honlapunkon.

Az ÉH első alig 100 m2-es épületszárnya 25 éve készült el teljesen adományokból, melyben minimális feltételek mellett kezdődtek el a lelkigyakorlatok. Ez a házrész egy nagyobb termet foglalt magában, valamint konyhát, egy kis vizesblokkot és Jenő atya aprócska szobáját. A nagyterem adott teret mindennek. Itt voltak a lelkigyakorlatos előadások, szentmisék, étkezések, és hálózsákjaikban itt tértek nyugovóra a lelkigyakorlatozók, akik-e körülmények ellenére egyre növekvő számban jöttek és jöttek. Jenő atya azonban tovább fáradozott, imádkozott és újabb adományokból, de már jelentős rendi támogatás segítségével egy év múlva megépült az egy ágyas kis cellácskákat magába foglaló lakószárny. Majd 2002 pünkösdjén kápolnánk felszentelésére került sor, és 2004-ben átadásra került az ÉH új lakószárnya, családok fogadására alkalmas, többágyas szobákkal.

A bővítések alkalmával elsősorban arra koncentráltunk, hogy az adott résznek milyen funkciót kell ellátni, és pénz hiányában, hogy tudjuk ezt a lehető legtakarékosabban kivitelezni. Az így megvalósult jelenlegi épület nem alkot szerves, praktikusan használható egységet. Nagytermünk, konyhánk, egyéb tereink kicsinek bizonyulnak megnövekedett kihasználtságunkhoz. Tetőtéri cellácskák túl kicsik és zajosak az alapvető lelkigyakorlatos igényekhez. Kellő hőszigetelés nélkül, elavult épületgépészeti technológiával, fenntartási költségeink jelentősek. Mindezen körülmények javítása, korszerűsítése felújítási munkáink fő szempontja, melynek érdekében az alábbi főbb változtatásokat tervezzük.

Alagsor

- Épületen belüli lépcsővel lesz megközelíthető.

- A jelenlegi nagy hálótermet két külön szobára osztjuk, így kényelmesebb, jobban kihasználható lesz.

- Külön fürdőt és WC-t kap, melyet a ház kulturális rendezvényeire érkező vendégek is használni tudnak.

Földszint

- A nagyterem területét közel 20 m2 -rel megnöveljük oly módon, hogy a régi tornác területét hozzá kapcsoljuk, és egy új tornácot építünk elé. Házunk alkalmas lesz önálló kulturális rendezvények, előadások megtartására is.

- A régi konyha területén egy fogadóhelyiséget, recepciót alakítunk ki.

- Az új konyha kialakítása az ANTSZ előírásainak minden tekintetben megfelel, későbbiekben szükség esetén a főzési engedély is megkérhető rá.

- A lakószárny és a nagyterem között biztosítjuk az épületen belüli átjárhatóságot.

Tetőtér

- A régi tetőszerkezetet teljesen elbontjuk és az új tetőt több mint 1 m-rel megemelve építjük vissza, mellyel az új szobák mélységi mérete, légtere jelentősen növekszik. Így kerül ez a tető egy síkba az újrész és a kápolna tetősíkjával.

- A nagyterem fölé födémet építünk, így ez a tér is szobákkal lesz beépítve. A födémezéssel és a tetőtér megemelésével kb. 120 m2-rel növekszik a ház hasznos területe.

- A tetőtérben több 2 ágyas szoba kialakítását tervezzük, melyekhez külön fürdő tartozik.

- A nagyterem fölött a folyosó végén egy közösségi, meditációs termet alakítunk ki, mely egyben a könyvtár funkcióját is betölti.

- A kápolna bejárata előtti szűk folyosó helyén egy tágasabb teret alakítunk ki.

Épületgépészeti és energetikai fejlesztések, környezetbarát és takarékosabb üzemeltetés érdekében.

- Régi nyílászárók cseréje, korszerű hőszigetelt nyílászárókra.

- A ház homlokzatainak szigetelése és egységes arculat megalkotása (a felújítással nem érintett épületrészek utólagos hőszigetelése)

- A jelenlegi elavult szennyvíztisztító cseréje, tisztított ivóvíz ellátás a ház egész területén (korszerű vízlágyító és víztisztító berendezés beépítése)

- Új hőszivattyús fűtési és használati melegvíz rendszer kiépítése. Meglévő faelgázosító kazánok megmaradnak tartalék fűtésnek.

- Napelemes áramtermelő rendszer kiépítése.

Terveink megvalósulását, a munkálatok sikeres befejezését a Jó Isten oltalmába és gondviselésébe ajánljuk. Nagyon várjuk a napot, amikor egy teljesen megújult ÉH-ban, új lendülettel, de a házunkra jellemző régi lelkülettel fogadhatjuk újra barátainkat, vendégeinket. Kérjük addig is, hogy imáikkal segítsék és támogassák újjászületésünk 9 hónapját.

Életrendezés Háza, ez az én boldogságom életem koronája.! Remélem, ha én megkapom a felső behívót tovább él és egyre jobban kibontakozik.”

Vácz Jenő SJ

 

A jezsuita rend M.I.N.D. folyóiratában megjelent beszámoló a lelkigyakorlatos házak megújításáról.

MIND cikk 24-27 old.

 

 

 

logo

 

Megjelent AZ ÉLETRENDEZÉS APOSTOLA  című könyv.

 

Az életrendezés apostolaAz életrendezés apostola című könyv megjelenésével régi vágyunk vált valóra. Az isteni gondviselésnek köszönhetően kiadását pályázati forrásból sikerült biztosítanunk. Ezért az „ingyen kaptátok, ingyen is adjátok” evangéliumi tanácsot és Vácz Jenő atya adakozó lelkületét szem előtt tartva örömmel adjuk ajándékba Önnek ezt a könyvet.

A könyv megrendelhető az Életrendezés Háza elérhetőségein:
Postacím: 7694 Hosszúhetény, Püspökszentlászló u. 11.
E-mail: eletrendezes@jezsuita.hu
Telefon: 30/3385-784, 72/490-610
/Aki teheti, kérjük elsődlegesen e-mail címünkre juttassa el megrendelését, pontos postacímének és telefonszámának megadásával./

Mellékelt csekkel biztosítunk lehetőséget a postaköltség utólagos megtérítésére, ill. adomány befizetésére. Esetleges felajánlásával Jenő atya életének fő művét, az Életrendezés Házát támogathatja, és segítheti az ő vágyának további megvalósulását. „Életrendezés Háza, ez az én boldogságom, életem koronája. Remélem, ha én megkapom a felső behívót, tovább él, és egyre jobban kibontakozik.”

Szívből köszönjük, ha tudja támogatni házunk működését, de szeretnénk hangsúlyozni, hogy ezt a legkisebb mértékben sem várjuk el a könyvért cserébe.

Tartsunk össze!

 

 

logo