Programok

Egyéni-, és közösségi lelkigyakorlatok az Életrendezés Házában

ÉHkertAz ország egyik legszebb völgyében, a püspökszentlászlói Életrendezés Házában, immáron két esztendeje folyamatosan van papi-lelkivezetői jelenlét.

Lehetőséget kaphatunk, hogy egyéni, vagy csoportos lelkigyakorlatot végezhessünk, Isten jelenlétét, megnyugvást, lelki megújulást, de akár csak megpihenést keresve. Csendes napokat tölthetünk itt imádkozva, lelki kíséréssel, támogató meghallgatással egyszerű, de a lelkigyakorlatozó számára nagyon is megfelelő ellátással.

A meghirdetett csoportos lelkigyakorlatok mellett, szinte folyamatosan lehetőség van az egyénileg végzett, kísért lelkigyakorlatra is.

Felvéve a kapcsolatot az ÉH-val, megfelelő tájékoztatást kaphatunk ahhoz, hogy az általunk választott időben találjunk lehetőséget az általunk jónak látott formában.

Szeretettel és bátorítással várom Mindannyiukat!

P. Hess István SJ., lelkész

Jelentkezés:

eletrendezes@jezsuita.hu

30/3385784

 Tovább...
 

Az élet liturgiája – életliturgia

rublev-troitsa2022. szeptember 29 – október 2.

Kísérő: Hess István SJ

A liturgia nem egyszerűen emlékezés, hanem ami „jelenvalóvá tesz”. (Sacrosanctum Concilium, Mediator Dei) Isten adománya és az emberi munka gyümölcse”, a cselekvő Isten, de az emberi cselekvésben válik értelemmé, amit tenni és mondani akar. „A liturgia Krisztus műve, de egyben Egyházának tevékenysége”. (KEK 1071). Ehhez fel kell nőnünk úgy, hogy közben már tesszük.

Együttműködünk, de ez nem csupán külső tevékenységgel, hanem belső növekedés is. Növekedés a „megcselekvés” által. Ez a „magától növekedő vetés” (vö. Márk 4:26-29). Személyiségünk fejlődése, lényegében liturgia, Isten és az ember műve, szolgálat másoknak és másokért. A teremtő Isten teremti általa a világot, lesz könyörületes és felemelő, megváltó.

 Tovább...
 

Apostoliskola – visszatalálás oda, ahol sohasem voltunk, bár ott vagyunk otthon

földút2022. október 13 – október 16.

Kísérő: Hess István SJ

Az ember úton van, hogy visszataláljon abba az állapotba, ahol igazán otthon van. Senki sem tudja, bár vannak sejtéseink arról, hol az otthonunk.

Sejtjük, hogy hol van, de az út hosszú és a bizonytalanba vész. Isten haza vár, Jézust küldi elébünk. Erről szól a Szentírás, de ez életünk nagy kihívása is.

Galileában kezdődik, de hol van az én Galileám, s hová vezet az út. Erről beszélnek az evangéliumok, különös drámaisággal a szinoptikusok.

 Tovább...
 

Szemlélődő, meditációs lelkigyakorlat

ima2022. október 21 – október 31.

Kísérő: Tariska Eszter

Jálics Ferenc SJ tanítása alapján

„Isten képe Isten Fia élő forrásként rejtezik a lélek alapjában. Ha azonban valaki evilági vágyakat hord rá, akkor elrekeszti és eltakarja a forrást, s így attól fogva nem érzékeli, és nem veszi észre. Magában véve azonban a forrás ettől még nem szűnik meg buzogni, s ha az ember a kívülről rádobált földet eltávolítja, újra napvilágra kerül, s számára is észrevehetővé válik.”  Eckhart mester

A szemlélődő ima Isten jelenlétének szavak, gondolatok nélküli egyszerű, közvetlen, spontán megtapasztalása. Ehhez a csendbe térünk, egyszerű észlelési gyakorlatok által engedjük, hogy testünk, lelkünk és szellemi képességeink lenyugodjanak, és ebben a zavartalanságban arra figyelünk, ami VAN. Pártatlanul, egyenlő megítéléssel, beavatkozás nélkül fogadunk mindent, ami a jelen pillanatban akár kívülről, akár belülről felbukkan bennünk. Ezáltal megnyílunk arra, hogy az élő forrás áradása bennünk észrevehetővé váljon.

 Tovább...