Programok

Szemlélődő, meditációs lelkigyakorlat

ima2020.  június 22-30.

Kísérő: Tariska Eszter, Hofher József SJ

Jálics Ferenc SJ tanítása alapján

„Isten képe Isten Fia élő forrásként rejtezik a lélek alapjában. Ha azonban valaki evilági vágyakat hord rá, akkor elrekeszti és eltakarja a forrást, s így attól fogva nem érzékeli, és nem veszi észre. Magában véve azonban a forrás ettől még nem szűnik meg buzogni, s ha az ember a kívülről rádobált földet eltávolítja, újra napvilágra kerül, s számára is észrevehetővé válik.”  Eckhart mester

A szemlélődő ima Isten jelenlétének szavak, gondolatok nélküli egyszerű, közvetlen, spontán megtapasztalása. Ehhez a csendbe térünk, egyszerű észlelési gyakorlatok által engedjük, hogy testünk, lelkünk és szellemi képességeink lenyugodjanak, és ebben a zavartalanságban arra figyelünk, ami VAN. Pártatlanul, egyenlő megítéléssel, beavatkozás nélkül fogadunk mindent, ami a jelen pillanatban akár kívülről, akár belülről felbukkan bennünk. Ezáltal megnyílunk arra, hogy az élő forrás áradása bennünk észrevehetővé váljon.

 Tovább...
 

Szemlélődő, meditációs lelkigyakorlat

Képtalálat a következőre: „imádság”BETELT!

2020. július 2 – 9.

Kísérők: Baráti Kinga SSND, Mustó Péter SJ, és Szászi Balázs

“Sok év meditáció után lassan megtanultam elfogadni azt, ami van. Önmagamat, a világot, annak törvényszerűségeit. Az élet mélyebb elfogadása született meg bennem. El tudom fogadni, hogy a Teremtő jószándékú lehet… Ez a jó erejébe vetett hit az ima ajándéka. Ez segít, motivál, hogy elfogadjam azt is, ami még nem egészen jó, fejlődésre szorul. Nem az én erőfeszítésemből. Számíthatok a teremtő Istenre. Isten váltja meg a világot, nem én. ”
(Mustó Péter: Csendben születik az élet)

 Tovább...
 

Személyesen kísért szentignáci lelkigyakorlat

Egyénileg kisért lgy.

BETELT!

2020. július 10-14.

Kísérők: Bayer Róbertné, Fodor János atya, Hofher József SJ

” Istennel való kapcsolatunkban nem a teljesítményünk kiválósága számít, hanem hitünk és az, hogy Istenre támaszkodunk, aki jóságunk forrása. Isten kegyelmének jele, hogy tudatában vagyok kudarcaimnak és elismerem azokat. Ha figyelmem középpontjában Istent tudom tartani, akkor Isten egyre inkább az irgalmasság Istenévé válik számomra, általam. Amikor más módon kezdem el látni a  körülöttem lévő valóságot, akkor magatartásom is elkezd változni!” /Gerard W. Hughes: Isten mindenekben/

Fiatalokat és felnőttet várunk, akik – keresik az élet forrását, vágyakoznak az Istenre –  a vele való egyre inkább személyes, bensőséges, mély kapcsolatra. A lelkigyakorlatozók egyénileg imádkoznak, és tapasztalataikat rendszeresen megosztják a lelkigyakorlat kísérőjével. A lelkigyakorlat szemlélődő és élethelyzeteket értelmezni segítő gyakorlatokból áll. Ezek témája általában egy-egy bibliai szakasz, vagy a lelkigyakorlatozó élettörténete, jelene, jövője. Szent Ignác eredetileg 30 napos lelkigyakorlatába pár nap alatt is bele lehet kóstolni. Az imamód otthon is folytatható.

 Tovább...
 

Jézusi gyaloglás – Gyaloglás Jézussal

2020. augusztus 3-8.

Kísérők: Hofher József SJ, Molnár Renáta Cor-Way életmódtréner

“Mert benne élünk, mozgunk és vagyunk” ApCsel. 17,28.

A lelkigyakorlat első lépése az imádkozást a mozgással, a lelket a testtel összekapcsolva vezet be a  szemlélődő Jézus-imába, a test- és mozgáskultúrába és a nordic walking alapjainak elsajátításába.

A második lépés a Bevezetésben megtanultakra épül; test és lélek imáját – a Szív imáját – mélyíti el, segítve, hogy a gyaloglás Jézussal a mindennapok részévé, életmóddá válhasson.

 Tovább...
 

Szemlélődő, meditációs lelkigyakorlat

Remény

BETELT!

2020.  augusztus 17-24.

Kísérő: Tariska Eszter, Mustó Péter

Jálics Ferenc SJ tanítása alapján

„Isten képe Isten Fia élő forrásként rejtezik a lélek alapjában. Ha azonban valaki evilági vágyakat hord rá, akkor elrekeszti és eltakarja a forrást, s így attól fogva nem érzékeli, és nem veszi észre. Magában véve azonban a forrás ettől még nem szűnik meg buzogni, s ha az ember a kívülről rádobált földet eltávolítja, újra napvilágra kerül, s számára is észrevehetővé válik.”  Eckhart mester

A szemlélődő ima Isten jelenlétének szavak, gondolatok nélküli egyszerű, közvetlen, spontán megtapasztalása. Ehhez a csendbe térünk, egyszerű észlelési gyakorlatok által engedjük, hogy testünk, lelkünk és szellemi képességeink lenyugodjanak, és ebben a zavartalanságban arra figyelünk, ami VAN. Pártatlanul, egyenlő megítéléssel, beavatkozás nélkül fogadunk mindent, ami a jelen pillanatban akár kívülről, akár belülről felbukkan bennünk. Ezáltal megnyílunk arra, hogy az élő forrás áradása bennünk észrevehetővé váljon.

 Tovább...
 

Személyesen kísért szentignáci lelkigyakorlat

lelkigyakorlatSzeptember  10-13.

Kísérő: Hofher József SJ, Monori Tünde, Gerber György

Ami az emberek közötti szeretetkapcsolatban történik, az valósul meg az Isten és a köztünk lévő kapcsolatban. Az Isten minden vonatkozásban vágyik ránk. Minden, amik vagyunk, kezdve minden egyes önálló sejttől, testünk egészéig, az élet utáni vágyra van teremtve, valójában az élet teljességére. Vágyunk Istenre, és Isten vágyik ránk. Egyszerre élünk ebből a vágyból, és abból az örömből, mely ezt a vágyat átitatja.

Ám ez az öröm gyakran kielégítetlen vagy alig elérhető. Saját csapdáink akadályoznak meg bennünket abban, hogy elérjük. Ez származhat egy személyes traumából, a családi vagy szociális kapcsolatainkból, vagy a kultúrából, amelyben élünk. Még sincs minden veszve. Bár mi úgy találhatjuk, hogy távol vagyunk Istentől, Isten állandóan létünk gyökerében van.

Ez a lelkigyakorlat, mint minden egyes spirituális utazás, pontosan azt kívánja tudatosítani, hogy Isten miként van állandóan jelen az életünkben, és hogy Isten és a mi erőfeszítéseink milyen elkötelezetten próbálják ezt a kapcsolatot meg valóságosabbá tenni.”

(Monthy Williams: Belépés a misztériumba)

Szeretettel várjuk e lelkigyakorlatra mindazokat, akik felismerték magukban az élet utáni vágyat, s szeretnék azt elmélyíteni. Készek tudatosan szembenézni mindazzal, ami akadályként jelenik meg az életükben e vágyuk beteljesítésében. Tapasztalják éhségüket és szomjúságukat arra a szeretetre, amellyel egyedül Isten képes megajándékozni bennünket. Keresik annak módját, hogy miként tudnának eljutni az Istennel való mélyebb és bensőségesebb kapcsolatra.

Szent Ignác lelkigyakorlatos módszere vezetőt ad nekünk ehhez. Megnyit bennünket, hogy elfogadjuk Isten szeretetét, és részesülve abban, együtt dolgozzunk Vele azon, hogy mindenki eljusson vágya beteljesüléséhez.

 Tovább...