Programok

Személyesen kísért szentignáci lelkigyakorlat

emmausz_4902021. október 1-6.

Kísérők: Hofher József SJ

” Istennel való kapcsolatunkban nem a teljesítményünk kiválósága számít, hanem hitünk és az, hogy Istenre támaszkodunk, aki jóságunk forrása. Isten kegyelmének jele, hogy tudatában vagyok kudarcaimnak és elismerem azokat. Ha figyelmem középpontjában Istent tudom tartani, akkor Isten egyre inkább az irgalmasság Istenévé válik számomra, általam. Amikor más módon kezdem el látni a  körülöttem lévő valóságot, akkor magatartásom is elkezd változni!” /Gerard W. Hughes: Isten mindenekben/

Fiatalokat és felnőttet várunk, akik – keresik az élet forrását, vágyakoznak az Istenre –  a vele való egyre inkább személyes, bensőséges, mély kapcsolatra. A lelkigyakorlatozók egyénileg imádkoznak, és tapasztalataikat rendszeresen megosztják a lelkigyakorlat kísérőjével. A lelkigyakorlat szemlélődő és élethelyzeteket értelmezni segítő gyakorlatokból áll. Ezek témája általában egy-egy bibliai szakasz, vagy a lelkigyakorlatozó élettörténete, jelene, jövője. Szent Ignác eredetileg 30 napos lelkigyakorlatába pár nap alatt is bele lehet kóstolni. Az imamód otthon is folytatható.

 Tovább...
 

„50 +” Lelkigyakorlat idősödő testvéreknek „Teljesség vagy kétségbeesés”

napnyugta12021. október 11-14.

Kísérő: Hofher József SJ

Mikor közel kerülünk nyugdíjas éveinkhez, nagy kihívás számunkra újra megtalálni helyünket a családban, a társadalomban egyaránt. A lelkigyakorlatban ezekkel a kérdésekkel, kihívásokkal foglalkozunk.

A lelkigyakorlat kísérő által adott impulzusokban, személyes imákban és beszélgetésekben, lehetőséget teremtve a kiscsoportos találkozásokra is, próbálunk rátekinteni életünknek ezen új szakaszára.

 Tovább...
 

Lelkigyakorlat házaspároknak és jegyeseknek

hazassag2021. október 18-21.

Vezeti: Hofher József jezsuita szerzetes, Nyisztorné Mikuli Dorka kontakt improvizáció oktató

A fiatal felnőtteknek általában a tizennyolcadik évtől kezdve egész életüket befolyásoló, tovább már nem halasztható döntéseket kell hoznia. Fontos kérdés, hogy a fiatal az érettség kritériumai közül elérte-e az intimitásra való képességet.

A lelkigyakorlat ebben próbál segíteni a pároknak.

továbbá

A lelkigyakorlat során az egyéni imaidők mellett a résztvevők elsősorban párjukkal való beszélgetésekben próbálnak ránézni önmagukra és az előttük álló kihívásokra.

 Tovább...
 

Személyesen kísért Szent Ignác-i lelkigyakorlat fiataloknak

személyesen kísért2021. október 28-31.
Kísérők: Hiba György SJ, Heim Katalin RSCJ
Életünk újra és újra útelágazáshoz ér, amikor döntéseket kell hoznunk. Hogyan tovább? Azon vívódunk, hogy a célhoz vezető sok jó út közül melyik is lenne számunkra a legjobb.

Szent Ignác lelkigyakorlatai a csönd, a Szentírással való ima és a kísérővel való személyes beszélgetések révén segítséget nyújtanak abban, hogy rendet teremtsünk életünkben és felismerjük legmélyebb vágyainkat. Mély vágyaink elvezethetnek, hogy felismerjük az Úr hívását.

Olyan fiatalokat várunk, akik Istennel mélyebb kapcsolatba szeretnének kerülni, esetleg döntésre készülnek.
 Tovább...
 

Jézusi gyaloglás – Gyaloglás Jézussal

2021. november 3-7.

Kísérők: Hofher József SJMolnár Renáta Cor-Way alapító

“Mert benne élünk, mozgunk és vagyunk” ApCsel. 17,28.

A lelkigyakorlat első lépése az imádkozást a mozgással, a lelket a testtel összekapcsolva vezet be a  szemlélődő Jézus-imába, a test- és mozgáskultúrába és a nordic walking alapjainak elsajátításába.

A második lépés a Bevezetésben megtanultakra épül; test és lélek imáját – a Szív imáját – mélyíti el, segítve, hogy a gyaloglás Jézussal a mindennapok részévé, életmóddá válhasson.

 Tovább...
 

Személyesen kísért szentignáci lelkigyakorlat

Egyénileg kisért lgy.

2021. november 9-14.

Kísérők: Hofher József SJ, Laczkó Zsuzsanna SJC

” Istennel való kapcsolatunkban nem a teljesítményünk kiválósága számít, hanem hitünk és az, hogy Istenre támaszkodunk, aki jóságunk forrása. Isten kegyelmének jele, hogy tudatában vagyok kudarcaimnak és elismerem azokat. Ha figyelmem középpontjában Istent tudom tartani, akkor Isten egyre inkább az irgalmasság Istenévé válik számomra, általam. Amikor más módon kezdem el látni a  körülöttem lévő valóságot, akkor magatartásom is elkezd változni!” /Gerard W. Hughes: Isten mindenekben/

Fiatalokat és felnőttet várunk, akik – keresik az élet forrását, vágyakoznak az Istenre –  a vele való egyre inkább személyes, bensőséges, mély kapcsolatra. A lelkigyakorlatozók egyénileg imádkoznak, és tapasztalataikat rendszeresen megosztják a lelkigyakorlat kísérőjével. A lelkigyakorlat szemlélődő és élethelyzeteket értelmezni segítő gyakorlatokból áll. Ezek témája általában egy-egy bibliai szakasz, vagy a lelkigyakorlatozó élettörténete, jelene, jövője. Szent Ignác eredetileg 30 napos lelkigyakorlatába pár nap alatt is bele lehet kóstolni. Az imamód otthon is folytatható.

 Tovább...
 

Ép testben, ép lélek

lgy12021. november 15-18.

Vezeti: Hofher József jezsuita szerzetes, Nyisztorné Mikuli Dorka kontakt improvizáció oktató

Nemrég elhunyt Jálics Ferencnek a lelkigyakorlatozók számára megfogalmazott jól ismert prioritásai fontossági sorrendben így szólnak: alvás, testmozgás, imádság, szeretteinkkel való kapcsolat, munka.

Ez a gondolat ihlette számunkra a most megfogalmazott lelkigyakorlatunkat. Az előttünk álló napokban, a lelkigyakorlatban, a leggyakrabban használt imamódok: mint a klasszikus szentírással való imádkozás Szent Ignác szerint, továbbá a szentíráson alapuló ritmikus imamód megismerésén kívül találkozhatunk a szív imájával, a Jézus Nevével való imamóddal is.

 Tovább...
 

Szemlélődő, meditációs lelkigyakorlat

ima2021. november 29 – december 7.

Kísérő: Tariska Eszter, Hofher József SJ

Jálics Ferenc SJ tanítása alapján

„Isten képe Isten Fia élő forrásként rejtezik a lélek alapjában. Ha azonban valaki evilági vágyakat hord rá, akkor elrekeszti és eltakarja a forrást, s így attól fogva nem érzékeli, és nem veszi észre. Magában véve azonban a forrás ettől még nem szűnik meg buzogni, s ha az ember a kívülről rádobált földet eltávolítja, újra napvilágra kerül, s számára is észrevehetővé válik.”  Eckhart mester

A szemlélődő ima Isten jelenlétének szavak, gondolatok nélküli egyszerű, közvetlen, spontán megtapasztalása. Ehhez a csendbe térünk, egyszerű észlelési gyakorlatok által engedjük, hogy testünk, lelkünk és szellemi képességeink lenyugodjanak, és ebben a zavartalanságban arra figyelünk, ami VAN. Pártatlanul, egyenlő megítéléssel, beavatkozás nélkül fogadunk mindent, ami a jelen pillanatban akár kívülről, akár belülről felbukkan bennünk. Ezáltal megnyílunk arra, hogy az élő forrás áradása bennünk észrevehetővé váljon.

 Tovább...