Kísérők

Hess István SJ

1967-ben született. 30 éve pap, 27 éve jezsuita. – 22 év lelkipásztori-nevelői szolgálat: káplán, plébános, hittanár, egyetemi lelkész, előadó, templomigazgató, kollégiumigazgató, jelenleg az Életrendezés Háza lelkésze. – 8 év szerzetesi formáció, lelkiségi tanulmányok.

 Tovább...
 

Mustó Péter

1935-ben született Derecskén, a Jézus Társasága tagja. Tanulmányait Németországban és Franciaországban végezte. Münchenben éveken keresztül ifjúsági lelkészként működött. Az 1960-as években a II. Vatikáni Zsinat szellemében a más vallásúak, másként gondolkodók és a jóléti társadalom sérültjei felé fordult. 1977-1991 között Bogotában (Kolumbia) élt, ahol a veszélyeztetett családok megsegítésére a helybéliekkel együtt szociális intézményeket hozott létre. […]

 Tovább...
 

Molnár Renáta

1969-ben született Budapesten. 1992-ben végzett a Semmelweis Egyetem testnevelési szakán. 2007-ben személyi edzői, majd 2010-ben nordic walking tréneri képesítést szerzett. 2010 óta foglalkozik a sport és a lelkiség összekapcsolásának egyik lehetséges módjával, a mozgás-lelkiség elméletének és módszertanának megalkotásával. Hofher József SJ kezdeményezésére együtt tartják a „Jézusi gyaloglás” lelkigyakorlatot az általuk kidolgozott módszertan szerint. 2013-ban indította el a „Jézussal […]

 Tovább...
 

Sebők Ágnes

Siófokon nőtt fel, Pécsett él és dolgozik. 1990-ben szerzett orvosi diplomát, neurológus, egyetemi oktató. A lelkigyakorlatok kísérését az Ignáci Lelkiségi Központ képzésén tanulta.

 Tovább...
 

Kutas Attila (atitiszi)

1971-ben születtem Pécsen. 2001. Június 16-án szenteltek pappá a Pécsi Bazilikában. Pappá szentelésem előtt fél évet diakónusként Dunaföldváron szolgáltam. Pakson és Bikalon káplán, Vásárosdombón plébános voltam. Jelenleg Dombóvár város plébánosa vagyok. A szent ignáci lelkiséget a „Szentjánosbogár-közösség” aktív tagjaként mélyítettem el magamban.

 Tovább...
 

Sajgó Szabolcs SJ

Jelmondatom 1974-ben, pappá szentelésemkor (és azóta): “Más juhaim is vannak, melyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell.” (Jn 10,16a-b.) Ezüstmisémre a folytatást választottam: “Hallgatni fognak szavamra”. (Jn 10,16c) Jézus alábbi ígérete is állandóan a fejemben jár, vagyis leendő aranymisémre, ha megélem (bő 10 év múlva), valószínűleg a folytatást nevezem meg: “és egy […]

 Tovább...
 

Gerber György

1950-ben született Budapesten. Számos munkakörben vélte felismerni Isten hívását. Többek közt gépésztechnikusként, tanárként, könyvtárosként dolgozott. Isten zarándok népének tagjaként keresi, miként szolgálhatná embertársait Isten nagyobb dicsőségére. Jelenleg nyugdíjasként, az Ignáci Lelkiségi Központ képzése alapján, végzi lelkigyakorlatok kísérését és a lelkivezetést.

 Tovább...
 

Gerber Bori

1960-ban született. Az Isten szeretetéből és kegyelméből igyekszik az Ő útján járni, Őt szolgálni. Életének ez a legfontosabb pillére. Ebből a szeretetből forrásozik, hogy feleség és anya lehet. Családos leányai és unokái gazdagítják az életét. Tanítóként és gyógypedagógusként is igyekszik elfogadó és megértő szeretettel szolgálni Istent embertársaiban. A lelkigyakorlatok kísérését és a lelkivezetést az Ignáci […]

 Tovább...
 

Lukács János SJ

1966-ban született Budapesten. A Budapesti Piarista Gimnáziumban érettségizett, majd 1989-ben villamosmérnöki diplomát szerzett. Közben közel egy évig értelmileg sérült emberekkel élt együtt önkéntesként egy Bárka közösségben. Világi hallgatóként a Pázmány Péter Hittudományi Akadémián tanult, majd 1991-ben belépett a jezsuita rendbe. Két év noviciátus után filozófiai és teológiai tanulmányokra Münchenbe és Párizsba küldték. 1998-ban szentelték pappá. […]

 Tovább...
 

Bayer Róbertné Mari

Bayer Róbertné (szül. Mindák Mária) 1964-ben születtem Budapesten. 1986-ban férjhez mentem. 5 gyermekünk született. Történelem tanárként végeztem és tanítottam. 1994-98. Pázmány Péter Kat.Egy. Hittudományi Karának levelező tagozatán tanultam. Katekétaként a Budai Ciszteci Szent Imre Plébánián tevékenykedtem. 2010. SOTE Mentálhigiéné és szervezetfejlesztő szakán végeztem és 2006-tól kapcsolódtam be a lelkigyakorlat kísérésekbe. A Budapesten működő Útkeresés Házának alapítójaként, ifjúsági lelkiségi és közösségi programok […]

 Tovább...