Kísérők

Tornya Erika RSCJ

Tornya Erika RSCJ

Tornya Erika RSCJ, Sacré Coeur nővér 1970-ben született Szegeden. Gépészmérnök-mérnöktanár, 11 évig gyárban dolgozott projektmenedzserként. Hittanár-nevelő (MA) diplomát a budapesti Sapientián, lelki kísérői képesítést  a Kardinal König Akadémián (Bécs) szerzett. Szent Ignác-i lelkigyakorlat vezetési oklevelét az Osztrák Püspöki Kar és a Német Szerzetesi Továbbképzési Intézet (RUAH) közös képzésén szerezte meg (Bécs-Ludwigshafen). Lelki kíséréssel, hivatásgondozással és […]

 Tovább...
 
Tariska Eszter

Tariska Eszter

Tariska Eszter 1955-ben született. Életének első felében házasságban, anyaként élt, s a nemzetközi hírű Debreceni Kodály Kórus énekese volt. Jálics Ferenc lelkigyakorlatával való találkozás döntő fordulatot hozott az éltében. Jelenleg egyedül él. A kontemplatív imát tartja “fő foglalkozásának”. Több szemlélődő imacsoportot vezet, ad személyesen vezetett lelkigyakorlatokat, s a Szt. Erzsébet Idősek Otthonában haldoklókat kísér.

 Tovább...
 
Nemeshegyi Péter SJ

Nemeshegyi Péter SJ

Péter atyáról egy rövid porté-film beszéljen! Készítette: Czövek Tímea; A film az AVKF honlapján található. http://www.avkf.hu/dok/Nemeshegyi.wmv  

 Tovább...
 

Illés Albert SJ

1952-ben születtem. Alap tanulmányaimat Nagymányokon, Kecskeméten, a Piaristáknál érettségivel zártam. 1970-től katonai szolgálat teljesítettem Lentiben. 1972-től Győrben szemináriumi életemet – teológiai tanulmányaimat kezdtem. Kényszer megszakítással, Esztergomban a teológiai tanulmányaimat végeztem egy ideig befejeztem. Ezt követően 1979-ben Pécsett szenteltek pappá. 1985-ig Pécsi Egyházmegyei szolgálat.

 Tovább...
 

Vértesaljai László SJ

 
Fodor János

Fodor János

1977-ben született Baktalórántházán. 2002-en szentelték pappá. Pasztorálpszichológiai szakképzést szerzett 2005-ben Debrecenben. Grácban katasztrófák áldozatainak lelkigondozását tanulta. Szemlélődő meditációs lelkigyakorlat mélyebb megismerése végett Griesben P. Jálics Ferenc atya által vezetett lelkigyakorlatos házban töltött hosszabb időt. Jelenleg Devecserben plébános.

 Tovább...
 
Török Csaba

Török Csaba

1982-ben született Budapesten. 2006-ban matematikatanári diplomát szerzett az Eötvös Egyetemen, majd 2008 és 2010 között mentálhigiénés tanulmányokat folytatott a Semmelweis Egyetemen. A Budapesten működő Útkeresés Háza egyik alapítója és vezetője, ehhez kapcsolódóan ifjúsági csoportokkal foglalkozik, lelkigyakorlatokat kísér.

 Tovább...
 
Nagy Ernő SJ

Nagy Ernő SJ

1958-ban született Egerben. 1992 óta tagja Jézus Társaságának, mint szerzetes testvér. 1995-1998 között végezte el a Ward Mária Hitoktatóképző Tanfolyamot. Több alkalommal szervezett lelkinapot cserkészeknek, gimnazistáknak (egyszer még lovagoknak is). Lelkigyakorlatok kísérésében is vett részt Dobogókőn és Püspökszentlászlón. Jelenleg a novíciusmester segítője, és a Sodrás utcai jezsuita rendház gondnoka Budapesten.

 Tovább...
 
Laczkó Zsuzsanna SJC

Laczkó Zsuzsanna SJC

1963-ban született Miskolcon, jelenleg a Jézus Szíve Társasága elöljárója. Orvosi tanulmányait a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, teológiai tanulmányait Budapesten a PPKE-en végezte. Kanadában, Torontóban klinikai lelkigondozói képzésben, Guelph-ben lelkivezetői képzésben részesült. Orvosként Budapesten a Szent János Kórházban, lelkigondozóként a Budapesti Szent Ferenc kórházban dolgozott. Az Ignáci Lelkiségi Központ munkatársaként elsősorban lelkigyakorlat-kíséréssel, lelkivezetéssel foglalkozik, a Sapientia Szerzetesi […]

 Tovább...
 
Koronkai Zoltán SJ

Koronkai Zoltán SJ

1972-ben született. Esztergomban nőtt fel, a jezsuita rendbe való belépés előtt villamosmérnöki diplomát szerzett majd egyházmegyés kispap volt. Teológiai tanulmányait Budapesten, Rómában majd Torontóban végezte, a jezsuita képzést lezáró harmadik probációt pedig Indiában. 2007-től a hivatásgondozás feladatát kapta, emellett kollégiumi lelkész a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumban

 Tovább...