Jezsuita Önkéntes Év

 

kozoster Közösség + Lelkiség+ Szolidaritás, Miskolc, 2014/2015

Letölthető plakát
A Jezsuita Önkéntes Év fiataloknak kínál életre szóló közösségi tapasztalatot főállású szolgálat keretében. Önkéntesként azt a keresztény ideált val

ósítjuk meg, mely az evangéliumi lelkiség, a szociális igazságosság, a közösség és az egyszerű életstílus melletti elköteleződésen alapszik.          Így válhatunk környezetünk számára az önzetlen szolgálat jelévé.

KÖZÖS KÜLDETÉS ÉS ELKÖTELEZŐDÉS 
Küldetésünk, hogy megnyissuk szívünket Egyházunk küldetésére, a hit terjesztésében és az igazságosság előmozdításában, elkötelezetten keresve, hogy a környezetünkben hogyan tudjuk saját talentumainkat, tehetségünket, időnket, energiánkat az arra rászorulók javára hasznosítani.

KÖZÖSSÉGI ÉLETonkentesAz önkéntes együttlakó közösségben végzi a szolgálatát. Az egymásra utaltság és a közös célok felfedezése, egy bizalmas háttér, a közösség alakulása, tapasztalataink megosztása és a kívülről való rátekintés segíthet személyiségünk formálódásában, utunk megtalálásában.

SZOLIDARITÁS A SZEGÉNYEKKEL
Az élet minden területén az evangélium tettekre váltását, a „szeretettel teli ember” formálódását keressük, és hogy hogyan tudjuk a leginkább rászorulókat segíteni. A velük való szolidaritásért saját életünkben is vállaljuk az egyszerűbb életstílust.

EVANGÉLIUMI RADIKALITÁS         
Mély a vágyunk a „Lélek szerinti” életre, és nyitottság a szent ignáci lelkiségre. Különösen azokat várjuk, akik szeretnék útjuk alakulásába bevonni az Istent, ezért szeretnének fejlődni az imádságban és az életük evangéliumhoz igazításában.

Az önkéntes év keretei

  • Azokat várjuk, akik érettségi után, illetve tanulmányaikat megszakítva vagy már befejezve keresik az Istennek tetsző utat, és el tudják magukat kötelezni egy évre erre a szolgálatra.
  • Közösségi élet: 4-5 fős lakóközösség, valószínűleg külföldi taggal is. Ebben közös étkezések, munkák, imádságok, megosztások, lehetőség rendszeres lelki beszélgetésekre és kísérésre, hetente 1 este lelkiségi műhellyel és havonta egy lelki nap az egyéni és közösségi út segítésére. www.utkereses.hu
  • Helye: lakás és szolgálat Miskolcon, az Avas-déli lakótelepen
  • Ideje: elköteleződés 10 hónapra (2014. szeptember 1. – 2015. június 30.)
  • Feladatunk: napi 8 órás önkéntes szolgálat a Jezsuita Gimnázium avasi küldetésében, szociális-oktatási-kulturális-sport és egyéb területeken. Részletek: www.kozos-ter.hu és www.jezsu.hu
  • A költségeket a jezsuita rend támogatja. www.jezsuita.hu
  • Jelentkezéshez önéletrajz és részletes motivációs levél megküldése szükséges, ez alapján kerül sor az egyéni beszélgetésre. Beküldési határidő: 2014. augusztus 1. (illetve ameddig hely van)

 

www.onkentesseg.jezsuita.hu; www.utkereses.hu, www.kozos-ter.hu;
Simó Áron: 06-30-867-7887, simoaaron@gmail.com