Csókay Károly SJ

 
A kalocsai Jezsuita Gimnáziumban érettségiztem. Utána az ELTE-n okl.vegyész diplomát szereztem és a Fizikai Kémiai Intézetben dolgoztam, mint demonstrátor. Néhány hithű katolikus egyetemista társammal egy keresztény szellemű társadalmi rendet akartunk, de erre akkor, az ötvenes években nem volt lehetőség, ezért Belgiumba mentünk, és a Löweni Egyetemen tanultunk tovább. Ott érett meg bennem a papi és szerzetesi hivatás, hosszas keresés után kértem felvételemet a Jézus Társasága magyar Rendtartományába.
1957-ben szenteltek pappá, elöljáróim Dél-Amerikába küldtek hithirdető munkára, először Kolumbiába egy évre, majd Chilébe, ahol 16 évet töltöttem. Először mint népmisszionárius, az ország déli részén, majd bányalelkész északon, végül az utolsó kilenc évben egy külvárosi szegénynegyedben, u.n. bádogvárosban lelkipásztorkodtam, és Isten segítségével egy templomot is építettünk a hívekkel.
Utána a kanadai magyarok lelkipásztori szolgálatára hívtak, és a montreáli magyar plébánián voltam káplán, majd plébános. 93 szeptembere óta itthon végzem a lelkipásztori munkát, először a budapesti Jézus Szíve templomnál, majd Kárpátalján, és 94-99 közt mint plébános a Miskolc-Avas-Déli Jezsuita plébánián. Ez a feladatot Hess István atya vette át, s mellette dolgoztam mint káplán.
Közben több helyen tartottam lelkigyakorlatokat, évente néhányszor Püspökszentlászlón is. Mindig szívesen vállaltam ezeket a feladatokat, ahol segítettem az embereket istenkeresésükben, “noverim me, noverim te”, “ismerd meg magad, és megismered Istent” – alapján. Nemesszeghy Ervin atya távollétében, nem egész egy évig őt helyettesítettem az Életrendezés Házában.
Azóta is Miskolcon vagyok mint kisegítő lelkész szolgálom az embereket.
Intenzíven részt vettem a Cursillo mozgalomban is, már Kanadában, és onnan jöttünk öt világi munkatárssal Kőszegre, Cursillo hétvéget tartani, Bóday Jenő S.J. atyával, Gaál Jenő SVD atya meghívására.