Körlevél 2010. pünkösd

 

Kedves Barátaink és Jótevőink!

Újból elérkezett hozzánk a “piros Pünkösd napja”, amikor hálatelt szívvel köszönjük meg az Úr Jézusnak, hogy elküldte hozzánk a Vigasztaló Lelket. Kérjük Őt, hogy erősítsen meg bennünket életünk és hazánk problémái között. Legyen Ő számunkra mindig “lelkünk drága vendége.

Eljött az ideje annak is, hogy megköszönjünk Barátainknak és Jótevőinknek lelki és anyagi támogatásukat.

Hadd említsem meg az örömhírt, hogy karácsonyra megszületett a Piffkó Család harmadik gyermeke, akit Annamáriának neveztek el. Gratulálunk a Piffkó Család minden tagjának és örülünk, hogy ők is bekerültek a magyar nagycsaládosok csoportjába.

Alább közöljük közös lelkigyakorlatos programunk témáit 2010 második felében. De e mellett személyesen kísért lelkigyakorlatokat is tartunk, amennyiben azokat más munkáink és programjaink megengedik.

A Szentírásból értesülünk arról, hogy halála előtt az Úr Jézus megígérte tanítványainak, hogy elküldi a Szent Lelket, aki majd megtanít bennünket minden igazságra, melyre szükségünk lesz, de amelynek megértésére még nem vagyunk elég erősek és érettek. Az első Pünkösd napján a Szentlélek valóban leszállt a kis keresztény közösségre és a félelemben élő tanítványokból Jézus feltámadásának és tanításának bátor hirdetői lettek. De Jézus tanításának egyik legfontosabb része az volt, amikor imádkozni tanította tanítványait. Ezért úgy gondoltam, hogy 2010 második felében a következő fohász köré csoportosítom az általam vezetett közös lelkigyakorlatokat: URAM, TANÍTS MINKET IMÁDKOZNI.  (A részletes témákat és azok időbeosztását külön lapon közöljük)

 Imádságos szeretettel köszöntöm minden barátunkat és jótevőnket:

 2010 Pünkösdjén

Nemesszeghy Ervin SJ Az ÉH lelkésze

***

Kedves Barátunk!

Legutóbbi, karácsonyi levelünk óta eltelt időben az Életrendezés Háza (ÉH) életében jelentősebb esemény nem történt. De bízunk abban, hogy a nálunk lelkigyakorlatokon résztvevők, nem erről számolnak be, ha saját életükre tekintenek… Leírva ezt a két mondatot, azon gondolkodtam el, hogy a második ellent mond az elsőnek. Mit tekintünk valójában az ÉH életében eseménynek, mi az, ami igazán fontos? Persze lényegesnek érzem azokat a törekvéseinket, mellyel fejleszteni, jobbítani szeretnénk házunk adottságait, szebbé tenni környezetét, küllemét, de valójában tudom, hogy nem ezek az itteni legfontosabb történések. Ami igazából fontos, hogy mennyire tudunk megfelelni napról – napra nevünkben foglalt küldetésünknek a hozzánk betérő életek rendezésében. Az elmúlt évben több mint 1100 vendég fordult meg házunkban, ebből közel 700-an lelkigyakorlaton vettek részt. Azért jöttek, hogy töltekezzenek, életükben megújuljanak. Az ide betérő sok élet közül, ha csak egyben is történt igazi Istenhez fordulás, gyógyulás vagy vigasztalás, akkor azt gondolom ez nagyobb jelentőségű, mint fejlesztési tervünk megvalósítása.

Pünkösd ünnepén mi más is lehetne legfőbb óhajunk, minthogy házunk mindinkább a Szentlélek működésének tere lehessen. Ahogy annak idején kiáradt az apostolokra, úgy áradjon ki itt is mindazokra, akik életük rendezése végett hozzánk jönnek. Adjon erőt, hitet, lelkesedést és bátorságot arra az útra, melyre az Isten hívott meg minket.

Fejlesztési tervünk eddigi megvalósulásáról karácsonyi levelünkben beszámoltam, azóta ezen a téren újabb előrelépés nem történt. Az elmúlt két évben elvégeztük a munkálatoknak azon részét, melyek a teljes terv egészéről leválaszthatóak voltak. A hátralévő munkálatok elvégzése már csak egyszerre valósítható meg, nem bontható további ütemekre. Bizonyos, hogy az idei évben ezeket nem tudjuk megvalósítani, mivel a kivitelezéshez szükséges teljes anyagi fedezet nem áll rendelkezésünkre. Folytatjuk a gyűjtögetést, bízva abban, hogy a jövő évben lehetőségünk nyílik a hátralévő munkák elvégzésére.

Az idei évben viszont sürgető feladatként áll előttünk házunk szennyvíz és hálózati víz problémája. A probléma alapvető oka, hogy Püspökszentlászló nincs közművesítve, ezeket a problémákat ki-ki egyénileg próbálja megoldani. Az elmúlt években sokat fáradoztunk a faluban azért, hogy tudjunk csatlakozni Hosszúhetény közműrendszerére. Mindehhez a szükséges tervekkel már rendelkezünk is, de a megvalósítás legnagyobb problémája itt is az anyagi fedezet hiánya. Az ÉH esetében ez a probléma viszont már a folyamatos működésünket veszélyezteti. Házunk vízellátását biztosító kút egyre kevesebb vizet ad, de az elmúlt években eddig csak nyáron adódtak ebből problémák. Most aggódva tapasztaljuk, hogy a csapadékos tavaszi idő ellenére sem tudunk elegendő vizet nyerni belőle. Régi szennyvíztisztító berendezésünk, mely kezdetektől szolgálja házunkat, szintén nem működik megbízhatóan, technológiája elavult. Az idei évben szeretnénk egy korszerűbb berendezést telepíteni és üzembe helyezni. Nem csak házunk, de környezetünk védelmének érdeke is ezt kívánja. Köszönettel vesszük, ha a fenti problémák ügyében, tapasztalataitokkal, ötleteitekkel segítségünkre tudtok lenni

Pünkösd ünnepén minden kedves Barátunk számára kívánom a Szentlélek kegyelmeinek kiáradását. Adjon erőt, vigasztalást, örömet és lelkesedést kinek-kinek szüksége szerint.

Családom és munkatársaim nevében is sok szeretettel:

Piffkó László