Programok

Egyéni-, és közösségi lelkigyakorlatok az Életrendezés Házában

ÉHkertAz ország egyik legszebb völgyében, a püspökszentlászlói Életrendezés Házában, immáron két esztendeje folyamatosan van papi-lelkivezetői jelenlét.

Lehetőséget kaphatunk, hogy egyéni, vagy csoportos lelkigyakorlatot végezhessünk, Isten jelenlétét, megnyugvást, lelki megújulást, de akár csak megpihenést keresve. Csendes napokat tölthetünk itt imádkozva, lelki kíséréssel, támogató meghallgatással egyszerű, de a lelkigyakorlatozó számára nagyon is megfelelő ellátással.

A meghirdetett csoportos lelkigyakorlatok mellett, szinte folyamatosan lehetőség van az egyénileg végzett, kísért lelkigyakorlatra is.

Felvéve a kapcsolatot az ÉH-val, megfelelő tájékoztatást kaphatunk ahhoz, hogy az általunk választott időben találjunk lehetőséget az általunk jónak látott formában.

Szeretettel és bátorítással várom Mindannyiukat!

P. Hess István SJ., lelkész

Jelentkezés:

eletrendezes@jezsuita.hu

30/3385784

 Tovább...
 

ADVENTI LELKIGYAKORLAT – „URAM ADD, HOGY FELNŐJEK MEGVÁLTOTT ÖNMAGAMHOZ, A TE KÉPMÁSSÁGODHOZ.”

Remény2022 November 28 – december 1. vagy

2022 December 1 – december 4. vagy

2022 November 28 – december 4.

Kísérő: Hess István SJ

Advent, amellett, hogy az egyházi év kezdő időszaka, az egyik legtermészetesebb növekedésre hívó lelki állapot. Hol pillanatokra, hol tartósabban megjelenik a tudatunkban: „Tudjuk ugyanis, hogy az egész természet (együtt) sóhajtozik és vajúdik mindmáig. De nemcsak az, hanem mi magunk is, akik bensőnkben hordozzuk a Lélek zsengéjét, sóhajtozunk, és várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását.”

Az tud igazán várakozni, aki tapasztalja a jelen átmenetiségét, és érzékeli magában a teljesebb vágyát. Ez az a bizonyos „virrasztás” melyről Jézus beszél. (vö. Mt25,13) E virrasztás nem tétlenséget jelent, hanem épp ellenkezőleg: „Ki a hű és okos szolga, akit ura háza népe fölé rendelt, hogy idejében enni adjon nekik? 46Boldog az a szolga, ha ura hazatérve ilyen munkában találja!” (Mt 24, 45-46)

 Tovább...
 

ADVENTI PAPI LELKIGYAKORLAT

apparizioni_apostoli„Hogy megújítsa szívünkben a szentség lelkét!”

2022. december 4-8.

Kísérő: Hess István SJ

Három intenzív lelkinap csendben, egyéni és közösségi imában, a párbeszédben Jézussal – koncelebrált szentmise, imaórák, szentségimádás, examen mellett, csendes, egyéni imádságok bevezetővel. Mozgásra, sétára hív az ország egyik legszebb völgye.

A lelki napok lehetnek a karácsonyi készület része, de inkább újjászületés Krisztusban.

A lelkigyakorlat témája”: „Magához hívta őket, hogy vele legyenek és küldhesse őket.” (vö. Mk 3, 13-15).

Kiket hívunk és várunk? Paptestvéreket, akik már legalább 3-5 éve papként szolgálnak.

A közös lelkigyakorlat legalább 3 jelentkezővel – tres faciunt collegium – indul, de a személyesen kísért, vagy egyéni lelkigyakorlatoknak létszámtól független tere van, akár e témára figyelve.

 Tovább...
 

ADVENTI LELKIGYAKORLAT – „URAM ADD, HOGY FELNŐJEK MEGVÁLTOTT ÖNMAGAMHOZ, A TE KÉPMÁSSÁGODHOZ.”

születés istálója

Jézus születésének istállója az Életrendezés Háza kertjében

2022 December 12. – december 15. vagy

2022 December 15. – december 18. vagy

2022 December 12. – december 18.

Kísérő: Hess István SJ

Advent, amellett, hogy az egyházi év kezdő időszaka, az egyik legtermészetesebb növekedésre hívó lelki állapot. Hol pillanatokra, hol tartósabban megjelenik a tudatunkban: „Tudjuk ugyanis, hogy az egész természet (együtt) sóhajtozik és vajúdik mindmáig. De nemcsak az, hanem mi magunk is, akik bensőnkben hordozzuk a Lélek zsengéjét, sóhajtozunk, és várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását.”

Az tud igazán várakozni, aki tapasztalja a jelen átmenetiségét, és érzékeli magában a teljesebb vágyát. Ez az a bizonyos „virrasztás” melyről Jézus beszél. (vö. Mt25,13) E virrasztás nem tétlenséget jelent, hanem épp ellenkezőleg: „Ki a hű és okos szolga, akit ura háza népe fölé rendelt, hogy idejében enni adjon nekik? Boldog az a szolga, ha ura hazatérve ilyen munkában találja!” (Mt 24, 45-46)

 Tovább...
 

Csendmeditációs lelkigyakorlat

water-drop2023. január 2-8.

Lelkigyakorlatot vezetők: Mustó Péter SJ & Baráti Eszter Kinga SSND

Neked való ez a lelkigyakorlat, ha

• Elfogadod, hogy a szemlélődő ima a kiüresedés útja, és ennek a kiüresedésnek része, hogy elengedjük a biztos kapaszkodóinkat – az ima területén is;

• Vágysz az Istennel való egyszerű, közvetlen kapcsolatra akkor is, ha ennek ára van: a szemlélődő ima a leegyszerűsödés útja;

• Kész vagy nyitottsággal, bizalommal és érdeklődéssel olyan gyakorlatokat végezni, amelyeknek nem feltétlenül látod értelmét, közvetlen eredményét.

 Tovább...
 

Bibliaismeret, hogy eltájékozódj életedben – A Biblia nem telefonkönyv, a számot neked kell ismerned.

tekercs_12023. január 12 – január 15.

Kísérő: Hess István SJ

Az ima csendjében Isten beszél önmagáról. Az ember, aki Isten képmása, ezen a bemutatkozáson – Jézus Krisztuson – keresztül önmagára ismerhet. Megtalálja utat, s azt az igazságot, az életet. Képessé válunk felismerni Isten hívását. A rejtekben meglátott Isten arra is képesít, hogy felismerjük, mi nem ő, akár jó, a fejlődés, szabadság látszata alatt.

Ha a Szentírásra nézünk, könnyen elveszünk benne. 72 (45+27) különböző rendű és rangú írás, különböző korból, különböző műfajból. Kulcsra van szükségünk, hogy feltárulhasson értelme, s kiadja titkait. Bizonyos szövegrészek kulccsá válhatnak az olvasó számára, ha értő szívvel és szemmel tekint rá.

 Tovább...
 

Hogyan lehet a folytatás a kezdet? Bibliai útkeresés, és önmagunkra találás.

kezek2023. január 19 – január 22.

Kísérő: Hess István SJ

„Aki megteremtett téged a te beleegyezésed nélkül, de nem fog üdvözíteni a te közreműködésed nélkül, mert akarja, hogy az ember közreműködjék.” („qui creavit te sine te, non iustificabit te sine te, quia vult quod homo cooperetur.”) Szent Ágoston beszédei János evangéliumáról)

„Így beszélj hozzájuk: Ezt mondja a Seregek Ura: Térjetek vissza hozzám, és én is visszatérek hozzátok – mondja a Seregek Ura.” (Zak 3, 1)

Isten kinyújtja kezét az ember felé, s az ember is kinyújtja kezét Isten felé. Ez nem félúton való találkozás. Isten keze jóval hosszabb és erősebb, de csak akkor ér hozzánk igazán, ha mi is kinyújtjuk kezünket felé.

A csendes imában kezünket Isten felé nyújtjuk. Jézusra nézünk, s szemléljük, ahogyan ő istenemberségével az Atya felé tárja kezét. Tanulunk tőle, hiszen senki sem juthat az Atyához, csak ő általa. De hozzá sem mehetünk, ha az Atya nem vonz minket. (vö. Jn)

 Tovább...
 

Metanoia: a keresztény élet grammatikája

Taizé.jpeg

2023 március 26-29

Vezetik: Thorday Attila atya, Kertész Annamária, Bálint Zsolt

A metanoia gondolkodásmódunk szüntelen megújulását jelenti, a szív megtérése elménket és tetteinket egyaránt átformálja.

Azt keressük, mit jelent Jézus tanítványaként Isten jelenében élni.

A biblikus elmélkedéseket Thorday Attila tartja, a taizéi énekeket tanítja és az imaórákat vezeti Bálint Zsolt és Kertész Annamária.

 

 Tovább...
 

Szemlélődő, meditációs lelkigyakorlat

2023. július 2. – július 9.

SzemlélődőA lelkigyakorlatot vezetik: Baráti Eszter Kinga SSND, Szászi Balázs

Neked való ez a lelkigyakorlat, ha

  • Elfogadod, hogy a szemlélődő ima a kiüresedés útja, és ennek a kiüresedésnek része, hogy elengedjük a biztos kapaszkodóinkat – az ima területén is;
  • Vágysz az Istennel való egyszerű, közvetlen kapcsolatra akkor is, ha ennek ára van: a szemlélődő ima a leegyszerűsödés útja;
  • Kész vagy nyitottsággal, bizalommal és érdeklődéssel olyan gyakorlatokat végezni, amelyeknek nem feltétlenül látod közvetlen eredményét, értelmét
  • Elfogadod, hogy a hited a gyakorlatban mutatkozik meg, és nem abban, hogy mit érzel vagy mit mondasz.
 Tovább...