Programok

Egyéni-, és közösségi lelkigyakorlatok az Életrendezés Házában

ÉHkertAz ország egyik legszebb völgyében, a püspökszentlászlói Életrendezés Házában, immáron két esztendeje folyamatosan van papi-lelkivezetői jelenlét.

Lehetőséget kaphatunk, hogy egyéni, vagy csoportos lelkigyakorlatot végezhessünk, Isten jelenlétét, megnyugvást, lelki megújulást, de akár csak megpihenést keresve. Csendes napokat tölthetünk itt imádkozva, lelki kíséréssel, támogató meghallgatással egyszerű, de a lelkigyakorlatozó számára nagyon is megfelelő ellátással.

A meghirdetett csoportos lelkigyakorlatok mellett, szinte folyamatosan lehetőség van az egyénileg végzett, kísért lelkigyakorlatra is.

Felvéve a kapcsolatot az ÉH-val, megfelelő tájékoztatást kaphatunk ahhoz, hogy az általunk választott időben találjunk lehetőséget az általunk jónak látott formában.

Szeretettel és bátorítással várom Mindannyiukat!

P. Hess István SJ., lelkész

Jelentkezés:

eletrendezes@jezsuita.hu

30/3385784

 Tovább...
 

A szentmise, mint az életszentség forrása

oltariszentseg2023. november 23-26.

Kísérő: Hess István SJ

Ma a liturgia formája kiélezett kérdéssé vált. Egyesek a zsinat utáni liturgiában az Egyház protestantizálódást látják, mások kizárnak minden felülvizsgálatot. Mi Istenhez megyünk, aki az Egyház történetében mindvégig amellett az Egyház mellett állt, amely töretlenül és csorbítatlanul hirdette Isten kinyilatkoztatását, amit Isten mondani akart. Szeretnénk megérteni, mire hív minket Isten az egyéni életünkben, amely lehetővé teszi, hogy az élő Istennel összhangban éljünk az Egyház megújulását előmozdítva.

 Tovább...
 

ADVENTI LELKIGYAKORLAT – „URAM ADD, HOGY FELNŐJEK MEGVÁLTOTT ÖNMAGAMHOZ, A TE KÉPMÁSSÁGODHOZ.”

Püspöksztlászló st4a

Jézus születésének istállója az Életrendezés Háza kertjében

Kísérő: Hess István SJ

Advent, amellett, hogy az egyházi év kezdő időszaka, az egyik legtermészetesebb növekedésre hívó lelki állapot. Hol pillanatokra, hol tartósabban megjelenik a tudatunkban: „Tudjuk ugyanis, hogy az egész természet (együtt) sóhajtozik és vajúdik mindmáig. De nemcsak az, hanem mi magunk is, akik bensőnkben hordozzuk a Lélek zsengéjét, sóhajtozunk, és várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását.”

Az tud igazán várakozni, aki tapasztalja a jelen átmenetiségét, és érzékeli magában a teljesebb vágyát. Ez az a bizonyos „virrasztás” melyről Jézus beszél. (vö. Mt25,13) E virrasztás nem tétlenséget jelent, hanem épp ellenkezőleg: „Ki a hű és okos szolga, akit ura háza népe fölé rendelt, hogy idejében enni adjon nekik? Boldog az a szolga, ha ura hazatérve ilyen munkában találja!” (Mt 24, 45-46)

 Tovább...
 

ADVENTI LELKIGYAKORLAT – „URAM ADD, HOGY FELNŐJEK MEGVÁLTOTT ÖNMAGAMHOZ, A TE KÉPMÁSSÁGODHOZ.”

születés istálója

Jézus születésének istállója az Életrendezés Háza kertjében

2023 december 14. – december 17.

Kísérő: Hess István SJ

Advent, amellett, hogy az egyházi év kezdő időszaka, az egyik legtermészetesebb növekedésre hívó lelki állapot. Hol pillanatokra, hol tartósabban megjelenik a tudatunkban: „Tudjuk ugyanis, hogy az egész természet (együtt) sóhajtozik és vajúdik mindmáig. De nemcsak az, hanem mi magunk is, akik bensőnkben hordozzuk a Lélek zsengéjét, sóhajtozunk, és várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását.”

Az tud igazán várakozni, aki tapasztalja a jelen átmenetiségét, és érzékeli magában a teljesebb vágyát. Ez az a bizonyos „virrasztás” melyről Jézus beszél. (vö. Mt25,13) E virrasztás nem tétlenséget jelent, hanem épp ellenkezőleg: „Ki a hű és okos szolga, akit ura háza népe fölé rendelt, hogy idejében enni adjon nekik? Boldog az a szolga, ha ura hazatérve ilyen munkában találja!” (Mt 24, 45-46)

 Tovább...
 

Rövid szemlélődő lelkigyakorlat – bevezetés a Jézus-imába.

Szemlélődő

2024. január 10-14.

A lelkigyakorlatot vezetik: Szászi Balázs és Fehérváry Jákó bencés szerzetes

“Ne elméletileg keresd az életet, hanem saját testedben. Észleld, hogy itt vagy. Ilyenkor léted, valóságod közvetlen működésénél vagy. Ha oda tudsz figyelni, ahol az élet most működik, akkor szereted Istent”

(Mustó Péter: Csendben születik az élet)

- A csendes lelkigyakorlat során a szemlélődő imát tanuljuk, az ITT-létet gyakoroljuk, Jálics Ferenc és Mustó Péter tanítását követve: légzésünkre, testünk észleléseire és Jézus nevének belső megszólalására figyelünk, ennek egyszerűségében keressük Istent, aki VAN, jelen van és cselekszik köztünk és bennünk.

 Tovább...
 

JÉZUS REJTETT ÉLETE – A HIVATÁS JELEI ÉLETÜNKBEN

2024. január 18-21.

Kísérő: Hess István SJ

A Szentírás siet segítségünkre, hogy bepillantást nyerhessünk Jézus rejtett életébe. Ahogyan Jézus mondja „gyümölcsiről ismeritek meg a fát” – tekintünk rá a rejtett élet gyümölcseire.

Az Atya akaratának megismerésére, a Törvény és próféták megértésére – Jézus feltámadása után kétszer tart „bibliaórát” feltárva az Írások értelmét – a rejtett élet ad lehetőséget.

Jóllehet, nem a szokásos módon, tanítványként találja meg a Törvény ismeretét, hiszen az „ács fia”, aki maga is ács, de a zsidó rabbik sem tudnak felébe kerekedni a Szentírás ismeretében és megértésében.

 Tovább...
 

A TANÍTÓ JÉZUS NYOMÁBAN – A TANÍTVÁNY ÚTJA

2024. január 25-28.

Kísérő: Hess István SJ

A karácsonyi idő után, mely Jézus megkeresztelkedésének ünnepéig tart, Jézus a Szentírás szerint megkezdi nyilvános működését, tanítani kezd, első lépésként tanítványokat gyűjt mag a köré. Erre a meghívásra válaszolunk a lelkigyakorlatban. De mire is hív Jézus? Ma is hív Jézus? Engem is hív Jézus? Mire hívhat Jézus? Miért akarjuk elfogadni hívását? Mit jelent a Krisztus – követés?

Csendes lelkigyakorlat – azaz időnk nagy része csendben, egyéni elmélyülésben zajlik. Napi 3 közösen hallgatott bevezető, az elmélkedő ima alapjainak a tanulása, szentségimádás, beszélgetés a lelkivezetővel, visszatekintések, gyónási lehetőség Magyarország egyik legszebb völgyében.

 Tovább...
 

Szemlélődő, meditációs lelkigyakorlat

ima2024. október 17 – október 27.

Kísérő: Tariska Eszter

Jálics Ferenc SJ tanítása alapján

„Isten képe Isten Fia élő forrásként rejtezik a lélek alapjában. Ha azonban valaki evilági vágyakat hord rá, akkor elrekeszti és eltakarja a forrást, s így attól fogva nem érzékeli, és nem veszi észre. Magában véve azonban a forrás ettől még nem szűnik meg buzogni, s ha az ember a kívülről rádobált földet eltávolítja, újra napvilágra kerül, s számára is észrevehetővé válik.”  Eckhart mester

A szemlélődő ima Isten jelenlétének szavak, gondolatok nélküli egyszerű, közvetlen, spontán megtapasztalása. Ehhez a csendbe térünk, egyszerű észlelési gyakorlatok által engedjük, hogy testünk, lelkünk és szellemi képességeink lenyugodjanak, és ebben a zavartalanságban arra figyelünk, ami VAN. Pártatlanul, egyenlő megítéléssel, beavatkozás nélkül fogadunk mindent, ami a jelen pillanatban akár kívülről, akár belülről felbukkan bennünk. Ezáltal megnyílunk arra, hogy az élő forrás áradása bennünk észrevehetővé váljon.

 Tovább...