Programok

Egyéni-, és közösségi lelkigyakorlatok az Életrendezés Házában

ÉHkertAz ország egyik legszebb völgyében, a püspökszentlászlói Életrendezés Házában, immáron két esztendeje folyamatosan van papi-lelkivezetői jelenlét.

Lehetőséget kaphatunk, hogy egyéni, vagy csoportos lelkigyakorlatot végezhessünk, Isten jelenlétét, megnyugvást, lelki megújulást, de akár csak megpihenést keresve. Csendes napokat tölthetünk itt imádkozva, lelki kíséréssel, támogató meghallgatással egyszerű, de a lelkigyakorlatozó számára nagyon is megfelelő ellátással.

A meghirdetett csoportos lelkigyakorlatok mellett, szinte folyamatosan lehetőség van az egyénileg végzett, kísért lelkigyakorlatra is.

Felvéve a kapcsolatot az ÉH-val, megfelelő tájékoztatást kaphatunk ahhoz, hogy az általunk választott időben találjunk lehetőséget az általunk jónak látott formában.

Szeretettel és bátorítással várom Mindannyiukat!

P. Hess István SJ., lelkész

Jelentkezés:

eletrendezes@jezsuita.hu

30/3385784

 Tovább...
 

A Lélek erejében az Egyházért az Egyházban

2024. május 17-20.

Kísérő: Hess István SJ

Jézus a Lélek erejében kezdi nyilvános működését (vö. Lk 4, 14), ahogyan azt megjegyzi Lukács evangéliuma. Az Egyház Pünkösdkor kezdi meg nyilvános működését

Hogyan működik bennünk a Szentlélek? Mi módon? Mit mozdít elő? Mik a jelei jelenlétének – faggatjuk Istenigéjét az Egyház hitében és gyakorlatában.

 Tovább...
 

Imaiskola

2024. június 6-9.

Kísérő: Hess István SJ

A Szentírásnak, mint életünknek nagy témája az imádság, azaz a kapcsolattartás az élő Istennel. Ha csak egy hosszú hétvége erejéig, de figyelmet fordítunk az imádságra, annak a módjára, a nehézségekre, melyek körül veszik a napi imádságunkat. Miből adódhatnak a nehézségek, mit tehetünk ellenük?

Tanulunk, anélkül, hogy különösebben szégyenkeznénk amiatt, hogy „nem tudunk” imádkozni. Az egyház hagyományában feltárul az Istenhez szóló, rendszeresen imádkozó ember titka.

 Tovább...
 

Bevezetés a Szent Ignáci-imába – rövid lelkigyakorlatok Szent Ignác-i imamóddal

2024. június 20-23.

Kísérő: Hess István SJ

A Szentírásnak, mint életünknek nagy témája az imádság, azaz a kapcsolattartás az élő Istennel. Ha csak egy hosszú hétvége erejéig, de figyelmet fordítunk az imádságra, annak a módjára, a nehézségekre, melyek körül veszik a napi imádságunkat. Miből adódhatnak a nehézségek, mit tehetünk ellenük?

Tanulunk, anélkül, hogy különösebben szégyenkeznénk amiatt, hogy „nem tudunk” imádkozni. Az Egyház hagyományában feltárul az Istenhez szóló, rendszeresen imádkozó ember titka. Szent Ignác siet segítségünkre tapasztalatával, ajánlásaival az imához.

 Tovább...
 

Személyesen kísért szentignáci lelkigyakorlat

Egyénileg kisért lgy.

2024. augusztus 5-10.

Kísérők: Bayer Mária, Fodor János atya

” Istennel való kapcsolatunkban nem a teljesítményünk kiválósága számít, hanem hitünk és az, hogy Istenre támaszkodunk, aki jóságunk forrása. Isten kegyelmének jele, hogy tudatában vagyok kudarcaimnak és elismerem azokat. Ha figyelmem középpontjában Istent tudom tartani, akkor Isten egyre inkább az irgalmasság Istenévé válik számomra, általam. Amikor más módon kezdem el látni a  körülöttem lévő valóságot, akkor magatartásom is elkezd változni!” /Gerard W. Hughes: Isten mindenekben/

Fiatalokat és felnőttet várunk, akik – keresik az élet forrását, vágyakoznak az Istenre –  a vele való egyre inkább személyes, bensőséges, mély kapcsolatra. A lelkigyakorlatozók egyénileg imádkoznak, és tapasztalataikat rendszeresen megosztják a lelkigyakorlat kísérőjével.

 Tovább...
 

Te vagy az én szeretett fiam, Benned telik kedvem! (Lk. 3/ 22)

Fiatal felnőttek lelkigyakorlata

2024. aug. 21-25.

Kísérők: Bayer Róbertné Mária, Kiss Ádám

A csendben felbukkanó Lélek hangját keresve, Vele párbeszédbe lépve engedjük át a belső terünket Isten éltető, gyógyító, alakító szeretetébe. Kreatív egyéni gyakorlatokkal, közös impulzusokkal, a természet észlelésével, tapasztalatok megosztásával támogatjuk a mindig jelenlévő Istenre figyelésünket.

Hívószavaink: Jelenlét, Csend, Hála, Meglepetés, Szentignáci imamódok, Otthonosság, Élményszerűség, Kapcsolódás, Természet, Közösség, egyéni kísérés lehetősége.

 Tovább...
 

Bevezetés a Szent Ignáci-imába – rövid lelkigyakorlatok Szent Ignác-i imamóddal

2024. augusztus 29-szeptember 1.

Kísérő: Hess István SJ

A Szentírásnak, mint életünknek nagy témája az imádság, azaz a kapcsolattartás az élő Istennel. Ha csak egy hosszú hétvége erejéig, de figyelmet fordítunk az imádságra, annak a módjára, a nehézségekre, melyek körül veszik a napi imádságunkat. Miből adódhatnak a nehézségek, mit tehetünk ellenük?

Tanulunk, anélkül, hogy különösebben szégyenkeznénk amiatt, hogy „nem tudunk” imádkozni. Az Egyház hagyományában feltárul az Istenhez szóló, rendszeresen imádkozó ember titka. Szent Ignác siet segítségünkre tapasztalatával, ajánlásaival az imához.

 Tovább...
 

Az imáról az imádság évében

Remény2024. október 3-6.

Lelkigyakorlat vezetője: Bíró László püspök

“Az ima nélkülözhetetlen segítség a lelki megkülönböztetéshez, különösen, ha az ima az érzelmeinket is bevonja, és lehetővé teszi, hogy keresetlen szavakkal, bizalmasan forduljunk Istenhez, ahogy az ember a barátjával beszél.

Tudnunk kell felülemelkedni gondolatainkon, szeretetteljes spontaneitással kell meghitt párbeszédet kezdenünk az Úrral. 

A szentek életének titka az Istennel való bizalmas, meghitt kapcsolat, mely növekszik bennük, és segítik őket, hogy egyre könnyebben felismerjék, mi az, ami az Úr tetszésére van. Az igazi ima bizalmas, meghitt kapcsolat Istennel. Nem imák mormolása, nem imák ismételgetése, mintha papagájok lennénk, nem! Az igazi ima ez a spontán, szeretetteljes együttlét az Úrral!”  Ferenc pápa

 Tovább...
 

Szemlélődő, meditációs lelkigyakorlat

ima2024. október 17 – október 27.

Kísérő: Tariska Eszter

Jálics Ferenc SJ tanítása alapján

„Isten képe Isten Fia élő forrásként rejtezik a lélek alapjában. Ha azonban valaki evilági vágyakat hord rá, akkor elrekeszti és eltakarja a forrást, s így attól fogva nem érzékeli, és nem veszi észre. Magában véve azonban a forrás ettől még nem szűnik meg buzogni, s ha az ember a kívülről rádobált földet eltávolítja, újra napvilágra kerül, s számára is észrevehetővé válik.”  Eckhart mester

A szemlélődő ima Isten jelenlétének szavak, gondolatok nélküli egyszerű, közvetlen, spontán megtapasztalása. Ehhez a csendbe térünk, egyszerű észlelési gyakorlatok által engedjük, hogy testünk, lelkünk és szellemi képességeink lenyugodjanak, és ebben a zavartalanságban arra figyelünk, ami VAN. Pártatlanul, egyenlő megítéléssel, beavatkozás nélkül fogadunk mindent, ami a jelen pillanatban akár kívülről, akár belülről felbukkan bennünk. Ezáltal megnyílunk arra, hogy az élő forrás áradása bennünk észrevehetővé váljon.

 Tovább...
 

Szemlélődő lelkigyakorlat – bevezetés a Jézus-imába.

Szemlélődő

2025. január 6-12.

A lelkigyakorlatot vezetik: Szászi Balázs és Fehérváry Jákó bencés szerzetes

“Ne elméletileg keresd az életet, hanem saját testedben. Észleld, hogy itt vagy. Ilyenkor léted, valóságod közvetlen működésénél vagy. Ha oda tudsz figyelni, ahol az élet most működik, akkor szereted Istent”

(Mustó Péter: Csendben születik az élet)

- A csendes lelkigyakorlat során a szemlélődő imát tanuljuk, az ITT-létet gyakoroljuk, Jálics Ferenc és Mustó Péter tanítását követve: légzésünkre, testünk észleléseire és Jézus nevének belső megszólalására figyelünk, ennek egyszerűségében keressük Istent, aki VAN, jelen van és cselekszik köztünk és bennünk.

 Tovább...