Kísérők

Tornya Erika RSCJ

Tornya Erika RSCJ

Tornya Erika RSCJ, Sacré Coeur nővér 1970-ben született Szegeden. Gépészmérnök-mérnöktanár, 11 évig gyárban dolgozott projektmenedzserként. Hittanár-nevelő (MA) diplomát a budapesti Sapientián, lelki kísérői képesítést  a Kardinal König Akadémián (Bécs) szerzett. Szent Ignác-i lelkigyakorlat vezetési oklevelét az Osztrák Püspöki Kar és a Német Szerzetesi Továbbképzési Intézet (RUAH) közös képzésén szerezte meg (Bécs-Ludwigshafen). Lelki kíséréssel, hivatásgondozással és […]

 Tovább...
 
Tariska Eszter

Tariska Eszter

Tariska Eszter 1955-ben született. Életének első felében házasságban, anyaként élt, s a nemzetközi hírű Debreceni Kodály Kórus énekese volt. Jálics Ferenc lelkigyakorlatával való találkozás döntő fordulatot hozott az éltében. Jelenleg egyedül él. A kontemplatív imát tartja “fő foglalkozásának”. Több szemlélődő imacsoportot vezet, ad személyesen vezetett lelkigyakorlatokat, s a Szt. Erzsébet Idősek Otthonában haldoklókat kísér.

 Tovább...
 
Fodor János

Fodor János

1977-ben született Baktalórántházán. 2002-en szentelték pappá. Pasztorálpszichológiai szakképzést szerzett 2005-ben Debrecenben. Grácban katasztrófák áldozatainak lelkigondozását tanulta. Szemlélődő meditációs lelkigyakorlat mélyebb megismerése végett Griesben P. Jálics Ferenc atya által vezetett lelkigyakorlatos házban töltött hosszabb időt. Jelenleg Devecserben plébános.

 Tovább...
 
Nagy Ernő SJ

Nagy Ernő SJ

1958-ban született Egerben. 1992 óta tagja Jézus Társaságának, mint szerzetes testvér. 1995-1998 között végezte el a Ward Mária Hitoktatóképző Tanfolyamot. Több alkalommal szervezett lelkinapot cserkészeknek, gimnazistáknak (egyszer még lovagoknak is). Lelkigyakorlatok kísérésében is vett részt Dobogókőn és Püspökszentlászlón. Jelenleg a novíciusmester segítője, és a Sodrás utcai jezsuita rendház gondnoka Budapesten.

 Tovább...
 
Laczkó Zsuzsanna SJC

Laczkó Zsuzsanna SJC

1963-ban született Miskolcon. Orvosi tanulmányait a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, teológiai tanulmányait Budapesten a PPKE-en végezte. Kanadában, Torontóban klinikai lelkigondozói képzésben, Guelph-ben lelkivezetői képzésben részesült. Orvosként Budapesten a Szent János Kórházban, lelkigondozóként a Budapesti Szent Ferenc kórházban dolgozott. Az Ignáci Lelkiségi Központ munkatársaként elsősorban lelkigyakorlat-kíséréssel, lelkivezetéssel foglalkozik, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán lelkivezetést tanít.

 Tovább...
 
Koronkai Zoltán SJ

Koronkai Zoltán SJ

1972-ben született. Esztergomban nőtt fel, a jezsuita rendbe való belépés előtt villamosmérnöki diplomát szerzett majd egyházmegyés kispap volt. Teológiai tanulmányait Budapesten, Rómában majd Torontóban végezte, a jezsuita képzést lezáró harmadik probációt pedig Indiában. 2007-től a hivatásgondozás feladatát kapta, emellett kollégiumi lelkész a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumban

 Tovább...
 
Hofher József SJ

Hofher József SJ

1953-ban született Budapesten. A Székesfehérvári Egyházmegye papjaként 1992-ben lett a Jézus Társasága tagja. Több munkaterületen dolgozott – formációban, szociális-apostoli munkában.  Jelenleg a Jezsuita Roma Szakkolégiumban lelkivezető. Emellett rendszeresen tart lelkigyakorlatokat – egyik új kezdeményezése a “Jézusi gyaloglás”, ahol a szemlélődő imamódot, a Jézus-imát összekapcsolják az északi gyaloglással/sí-járással.

 Tovább...
 
Forrai Tamás SJ

Forrai Tamás SJ

P. Forrai Tamás Gergely S.J. 1964. december 27.-én Budapesten született. Történelem-latin szakon végzett az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Bölcsészkarán 1989-ben. Az egyetem éveiben meghatározó tapasztalatokat szerzett az egyházi kisközösségi munkában, melynek egyik gyümölcse a tápió-menti ifjúsági programok felerősödése lett. A budapesti egyetemisták közösségéből nőtt ki az „Igen” Klub, majd az „Igen” újság 1989-ben. Egyetemi tanulmányai közben […]

 Tovább...