A bölcs remete

 

 

A Bölcs Remete borító101 éve született az Életrendezés Apostola,           Vácz Jenő jezsuita atya.

(1914. december 15. – 2003. március 22.)

„Az emberek – meg az emberek szüleinek és azok szüleinek is – tanáccsal szolgált. Az idők hosszú során nem akadt olyan atyafi messze a vidéken, aki legalább egyszer fel ne kereste volna. És ő segített mindenben. Gyógyította a lelket, ha bánat ért valakit. Vigasszal szolgált, ha szárazság miatt kiszáradt a gabona, vagy gyenge lett a termés. Igazságot tett, ha falubeli haragosok pöröltek egymással. … Olyan végtelen szeretettel bánt a rászorulókkal, amilyen végtelennek tűnt a Mecsek, amely körülvette őt. Messze vitte a szél a hangját, mint távoli harangszót. Hegyek, völgyek figyelték szavát. S mint a természetből, belőle is áradt a kifogyhatatlannak tűnő erő, mellyel képes volt az élet dolgain változtatni. A zengővidékiek Bölcs Remetének nevezték el az öregapót.”
(Részlet A Bölcs Remete című mesekönyvből)

 

 

A Bölcs Remete belsőAkik ismertétek Vácz Jenő, vagy Németh János atyát, talán rácsodálkoztok erre a mese részletre, és a Bölcs Remete személyében felismerni vélitek e két kedves jezsuita lelki vonásait. Ez nem véletlen! A mesekönyv íróját, Császár Leventét valóban e két szentéletű szerzetes személye ihlette, Őket formálta meg főhőse személyében. E két jezsuita alakja és élete valóban nem mindennapi jelenség volt itt Püspökszentlászlón, szolgálatukból élet fakadt. A kihalt falú újraéledt, és a hozzájuk zarándokolók lelkében új erő és új remény ébredt. Nem akartak Ők nagy dolgokat tenni, híressé lenni, csak arra figyeltek minden nap, mit kér tőlük az Isten. Az irgalmasság szentévében e két jezsuita atya példaként állhat előttünk, akik legfőbb küldetésüknek azt tekintették, hogy segítsenek minden rászorulón. Isten kegyelméből megélhették az Ő ígéretének átformáló valóságát: „Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.”

E teljességben élt élet jutalmát megismerhetjük Jenő atya utolsó naplóbejegyzéseiből, önéletrajzi írása záró soraiból. „Úgy érzem, hogy óriási kegyelmet kaptam. Mindent a szeretetbe foglalva látok. … Életem igazi vallomása tehát az, hogy fokozatosan, minden viszontagság ellenére, jobban és jobban felfedezem e végső, elfojthatatlan mozgatóerőt, a Szeretetet. … Életem könyvét nyitogatva hálás szívvel olvasom ki belőle a legfontosabbat: Isten szeret engem, szeret mindenkit.”

Az Ő életük a lelkekbe hatol, megragadja a képzeletet, személyük valóban mesebeli, mert kissé hihetetlen és lehetetlennek tűnik, hogy Istennel mire képes az ember. „Istennél semmi sem lehetetlen.” De az Ő történetük valóság és a legigazabb Valóságra mutatnak rá még ma is, és arra hívnak, hogy Te is bátran légy Jézus társa.

Szeretettel vár és nyújt segítséget ebben e mesebeli táj és az Életrendezés Háza.

A BÖLCS REMETE c. mesekönyv megrendelhető az író elérhetőségein:
Császár Levente
Cím: 7691 Pécs, Fenyő u. 31.
Tel.: 06-30/420-4629
E-mail: csaszarlevente61@gmail.com
A könyv ára: 3.000 Ft

 

logo