Mi a lelkigyakorlat?

 

Nehéz lenne megmondani, milyen egy tipikus jezsuita. Temperamentum, képzettség, munkaterület szempontjából igen különbözők. Ami közös, az a Lelkigyakorlatokra vezethető vissza. A lelkigyakorlatos Isten-tapasztalat fogja össze a jezsuitákat sokféleségük ellenére is egységes, közös küldetésbe. Bár a jezsuita lelkiség a Lelkigyakorlatokban gyökerezik, mégis lelkigyakorlat végzése mesze nem jezsuita privilégium. Immár keresztények millió vettek részt lelkigyakorlatokon. De mi is az a lelkigyakorlat? Hogyan keletkezett? Milyen fajtái vannak? Hol lehet végezni őket?
A Lelkigyakorlatok eredete
A megtérése után Szent Ignác mély lelki tapasztalatokat szerzett és nagy benső átalakuláson ment keresztül. Később reflektált arra, hogy Isten hogyan dolgozott az életében és szerette volna, ha mások javára is válik mindaz, amit saját életében már hasznosnak talált. Hamarosan elkezdett segíteni embereken, ‘gyakorlatokat’ mutatott nekik, amelyekkel életüket megreformálhatták, és ami által az Istennel való kapcsolatuk elmélyült. Később Ignác összefoglalta ezeket a tapasztalatokat és megszületett az a kis kézikönyv, amit Lelkigyakorlatos Könyvnek nevezett. A lelkigyakorlat-adás művészetét Ignác tanítványai is megtanulták és a megszülető jezsuita rend egyik legfontosabb apostoli tevékenysége lett a lelkigyakorlatos munka. A Lelkigyakorlatok a XVI-XVII. századi katolikus megújulás egyik legfontosabb motorja volt és Ignác kis könyvecskéje napjainkig tartóan is a keresztény szellemiség egyik legbefolyásosabb műve.

Mik az Ignáci Lelkigyakorlatok főbb sajátosságai?

Gyakorlatiasság
Ignác könyve nem hittankönyv, nem találunk benne dogmatikai leckéket, sőt nem is olyan könyv melyet regényként lehet olvasni. A Lelkigyakorlatos Könyv gyakorlatok gyűjteménye, praktikus tanácsok szövevénye, melyeket alkalmazva megváltozik az ember élete.

Párbeszédben történik
A Lelkigyakorlatos Könyv azonban mégsem egy szakácskönyvszerű, amolyan ‘csináld magad’ lelki receptkönyv. Ignác könyvét nem is a lelkigyakorlatozónak, hanem a lelkigyakorlat kísérőjének írta. A lelkigyakorlatot ugyanis mindig valaki adja – valakinek, azaz mélységesen személyes valóság, amely párbeszédben történik. A lelkigyakorlatozó naponta találkozik a kísérőjével és megosztja mindazt, ami benne történt az imádságok során. A kísérő ez alapján tudja javasolni, hogy milyen gyakorlatokat végezzen a következő nap.

Személyes út
Ignác elve volt az is, hogy mindenben a gyakorlatokat végző személy konkrét helyzetéhez kell alkalmazkodni. Az illető képességei, lelki felkészültsége, aktuális helyzete, vágyai szerint kell mérlegelnie a kísérőnek, hogy milyen gyakorlatok fognak jobban segíteni. Ignác meggyőződése volt, hogy Isten minden emberhez személyesen szól, mindenkinek egyedi útja, hivatása van, ezért személyes figyelemmel kell fordulni felé, mindenkinek egyéni megkülönböztetést kell végeznie.

Célja van
Mi is a cél? Ignác saját megfogalmazása szerint, a gyakorlatok célja az, hogy eltávolítsuk magunkból a rendezetlenségeket és ez után megtaláljuk az isteni akaratot és életünket e szerint rendezzük. A Lelkigyakorlatok tehát egy személyes út, amely során az ember segítséget kap arra, hogy megszabaduljon attól, ami akadályozza az Isten felé (tisztulás útja), és Istennel találkozva felfedezze azt, hogy miképp is alakíthatja az életét, úgy hogy mind teljesebben az Isten szeretetét szolgálja. A lelkigyakorlatok tehát egy folyamat mely során növekszik az ember érzékenysége Isten iránt és egyre inkább képes lesz megkülönböztetni, hogy mire teremtette, mire is hívja, őt az Isten. A Lelkigyakorlatok azonban nem pusztán belátást adnak arról, hogy mi a nekünk való útirány, hanem erõt is kaphatunk ehhez.

Jézus központú
A legteljesebb formájú ignáci lelkigyakorlat négy hetes, amelynek legnagyobb része evangéliumi szemlélődésekből áll. A lelkigyakorlatozó folyamatosan Jézus életét állítja a szeme elé a születés titkától kezdve, a kereszten át a feltámadás misztériumáig. A lelkigyakorlatozó folyamatosan azért imádkozik, hogy megkapja ‘az Úr benső ismeretét’ hogy jobban követhesse és szerethesse Őt. Jézus ugyanakkor nem csak egy követendő példa, hanem Ő a feltámadott Úr, akivel párbeszédben lehet lenni, aki velünk van, aki velünk és értünk dolgozik és együttműködésre hív, hogy az egész világ megismerje az Atya szeretetét. Mondhatjuk, hogy lelkigyakorlatok az élő Jézus Krisztussal való mély, személyes kapcsolatra kíván elvezetni.

Szentháromságos
A Lelkigyakorlatok Krisztus központúsága ugyanakkor szentháromságos. Azaz Ignác, a keresztény tradícióhoz hűen, a Mennyei Atyához akarja elvezetni a lelkigyakorlatozót Jézus Krisztus személyén keresztül. Mindez pedig csak azért lehetséges mert a harmadik isteni személy, a Szentlélek a szívünkben lakik és részesít bennünket az isteni életben, ami a Szeretet.

Egyházias
A lelkigyakorlatok nem csak a személyes lelki út megtalálásának és a személyes istenkapcsolat elmélyítésének az eszköze, hanem mindig a közösséggel is összekapcsol. Ignác célja, hogy a gyakorlatok után a lelkigyakorlatozó a keresztény közösség aktív, felelős tagja legyen. A lelkigyakorlatok igazi gyümölcse nem csak az egyéni Istenkapcsolat elmélyülése, hanem küldetés az Egyház, különösen a pedig legszegényebbek szolgálatára.

Lelkigyakorlat fajták
Az ignáci lelkigyakorlatos gondolkodás sajátossága a rugalmasság. A lelkigyakorlatnak alkalmazkodnia kell a gyakorlatot végzők helyzetéhez, képességeihez, lelki útjukon való állomásukhoz. Ebből is fakad, hogy a klasszikus 30 napos ignáci lelkigyakorlat mellett igen sokféle lelkigyakorlat fejlődött ki, mint a prédikált, ifjúsági, hivatástisztázó, csendmeditációs lelkigyakorlat.

Kedvcsináló: Lelkigyakorlat…? Miért?

  • Szeretnék néhány napra visszavonulni, hogy távolságot tudjak venni a mindennapok zajától, megszokottságától… – Szeretném világosabban látni önmagamat, kapcsolataimat, belsõ vágyaimat; azt, amire igazán vágyom…
  • Az életem és a hitem két külön világ. Egyre nehezebben viselem ezt a skizofrén állapotot.
  • Döntés előtt állok és szeretnék Istenre figyelve, jól választani!… – Azt hiszem, segítene, ha valakivel erről beszélni tudnék, ha segítséget kaphatnék ebben…
  • Sokszor éreztem már vágyat, hogy imádkozzam, de mikor végre oda jutok, hogy leüljek, elbizonytalanodom: hogyan imádkozzak? Mit mondjak? Mit tegyek? Most már nagyon szeretnék lépni…
  • Elcsendesedni, kiszakadni megszokott hétköznapjaimból, és arra figyelni, amit igazából a legfontosabbnak tartok…
  • Néhány napot olyan emberek között tölteni, akik hozzám hasonlóan keresik Istent, akikkel lehet minden gond nélkül ilyen témákról beszélgetni… – Azt hiszem, ez most nagyon segítene engem…
  • Szeretném megtapasztalni Istent az életemben. Törődik-e velem? Tényleg akar-e mondani nekem valamit? Ha igen, hol és hogyan? – Szívesen adnék alkalmat, hogy szóljon hozzám…
  • Érzem, hogy valaminek jönnie kell az életemben, valahol változnia kell valaminek; valaminek rendeződnie kell… – talán ez a pár nap segítene ezzel szembenéznem.
  • Talán azért is maradok magamra az istenkeresésemmel, mert félek, hogy ha beszélnék erről, rám erőltetnének valami olyasmit, amit egy porcikám sem kíván. Szeretnék segítséget kapni, de közben szabad is maradni.