ADVENTI LELKIGYAKORLAT – „URAM ADD, HOGY FELNŐJEK MEGVÁLTOTT ÖNMAGAMHOZ, A TE KÉPMÁSSÁGODHOZ.”

 
születés istálója

Jézus születésének istállója az Életrendezés Háza kertjében

2022 December 12. – december 15. vagy

2022 December 15. – december 18. vagy

2022 December 12. – december 18.

Kísérő: Hess István SJ

Advent, amellett, hogy az egyházi év kezdő időszaka, az egyik legtermészetesebb növekedésre hívó lelki állapot. Hol pillanatokra, hol tartósabban megjelenik a tudatunkban: „Tudjuk ugyanis, hogy az egész természet (együtt) sóhajtozik és vajúdik mindmáig. De nemcsak az, hanem mi magunk is, akik bensőnkben hordozzuk a Lélek zsengéjét, sóhajtozunk, és várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását.”

Az tud igazán várakozni, aki tapasztalja a jelen átmenetiségét, és érzékeli magában a teljesebb vágyát. Ez az a bizonyos „virrasztás” melyről Jézus beszél. (vö. Mt25,13) E virrasztás nem tétlenséget jelent, hanem épp ellenkezőleg: „Ki a hű és okos szolga, akit ura háza népe fölé rendelt, hogy idejében enni adjon nekik? Boldog az a szolga, ha ura hazatérve ilyen munkában találja!” (Mt 24, 45-46)

Az emberiség több tízezer évet várt a teljes válasz megszületésére. Mi tudunk Jézus Krisztusról, de szeretnénk őt megtalálni, társául szegődni a cél felé vezető úton. Ahogyan ez megjelenik Szent Ignác kegyelemkérésében: „Megismerni, megszeretni és követni” – Jézus Krisztust, aki az út, az igazság és az élet (Jn 14,6)

A tegnap biztosnak tűnő válaszai személyiségünk fejlődése során óhatatlanul elhomályosodnak, hiszen ma többet ismerünk meg a világból, önmagunkból, Istenből. A tegnapi válaszaink már kevéssé tudják segíteni törekvéseinket, hűségünket, nagylelkűségünket.

A lekigyakorlat több lehetőséget tartogat számunkra:

1. A hét első napjain, hétfőtől csütörtök délig, lehetőség van a személyesen kísért imára Isten igéjének vezetése alatt, melyben megszólít, erősít, felnövel és küld minket. Napi szentmise, szentségimádás.

és/vagy:

2. Csütörtök estétől vasárnap ebédig. Napi 3 alkalommal, közös bevezetővel megelőzött elmélkedésre kerül sor. Törekszünk a biblikusteológiai megközelítésre, a lelkiségi folyamtok felismerésére. E napokon közösen mondunk egy-egy imaórát a zsolozsmából, részt veszünk a szentmisén. A napirend része az egzámen, a szentségimádás.  Lehetőségünk van a beszélgetésre, szentgyónásra.

Időpont: 2022. december 12. (hétfő vacsorától) – december 15. (csütörtök ebédig).

vagy: 2022 december 15. (csütörtök vacsorától) – december 18. (vasárnap ebédig)

A lelkigyakorlat támogatott ára diákoknak: 26.000 Ft/fő

A lelkigyakorlat támogatott ára: 29.000 Ft/fő

A lelkigyakorlat valós költsége:47.000 Ft/fő

Teljes időtartam: 2022. december 12. (hétfő vacsorától) – december 18. (vasárnap ebédig).

A lelkigyakorlat támogatott ára diákoknak: 52.000 Ft/fő

A lelkigyakorlat támogatott ára: 58.000 Ft/fő

A lelkigyakorlat valós költsége:94.000 Ft/fő

 

A lelkigyakorlatra jelentkezők maguk dönthetik el lehetőségeikhez mérten, hogy mekkora részvételi költséget fizetnek meg a támogatott és a valós ár között.

Jelentkezés a kitöltött Regisztrációs-lap megküldésével.

További információ: 06-30-338-5784, eletrendezes@jezsuita.hu