Hogyan lehet a folytatás a kezdet? Bibliai útkeresés, és önmagunkra találás.

 

kezek2023. január 19 – január 22.

Kísérő: Hess István SJ

„Aki megteremtett téged a te beleegyezésed nélkül, de nem fog üdvözíteni a te közreműködésed nélkül, mert akarja, hogy az ember közreműködjék.” („qui creavit te sine te, non iustificabit te sine te, quia vult quod homo cooperetur.”) Szent Ágoston beszédei János evangéliumáról)

„Így beszélj hozzájuk: Ezt mondja a Seregek Ura: Térjetek vissza hozzám, és én is visszatérek hozzátok – mondja a Seregek Ura.” (Zak 3, 1)

Isten kinyújtja kezét az ember felé, s az ember is kinyújtja kezét Isten felé. Ez nem félúton való találkozás. Isten keze jóval hosszabb és erősebb, de csak akkor ér hozzánk igazán, ha mi is kinyújtjuk kezünket felé.

A csendes imában kezünket Isten felé nyújtjuk. Jézusra nézünk, s szemléljük, ahogyan ő istenemberségével az Atya felé tárja kezét. Tanulunk tőle, hiszen senki sem juthat az Atyához, csak ő általa. De hozzá sem mehetünk, ha az Atya nem vonz minket. (vö. Jn)

Őt hallgatva megérthetjük Isten szándékát, s követőivé, küldötteivé válunk. A csendes imában új világ tárul fel, az Istennel való párbeszéd világa.

Szent Jeromos áll kétségeink mellé: „Teljesítem kötelességemet Krisztus parancsainak engedelmeskedve, ahogyan ő mondja: Vizsgáljátok az írásokat (Jn 5, 39), és: Keressetek, és találtok (Mt 7, 7), nehogy azt kelljen hallanom, amit a zsidóknak mondott: Tévedtek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem az Isten hatalmát (Mt 22, 29). Ha ugyanis Pál apostol szerint Krisztus az Isten ereje és Isten bölcsessége, és aki nem ismeri az írásokat, az nem ismeri Isten erejét és bölcsességét sem, akkor, aki nem ismeri az írásokat, az Krisztust sem ismeri.”

A nap során impulzusokat és kísérést kapunk az egyéni imához, hogy ne csak olvassuk, hanem meg is halljuk Isten szavát.

Napi szentmise, beszélgetési-gyónási lehetőség, szentségimádás, zsolozsma, visszatekintés.

Időpont: 2023. január 19. (csütörtök, vacsorától) – január 22. (vasárnap, ebédig).

Korhatár: nincs

A teljes lelkigyakorlat támogatott ára diákoknak: 28.000 Ft/fő

A teljes lelkigyakorlat támogatott ára: 31.000 Ft/fő

A teljes lelkigyakorlat valós költsége: 49.000 Ft/fő

A lelkigyakorlatra jelentkezők maguk dönthetik el lehetőségeikhez mérten, hogy mekkora részvételi költséget fizetnek meg a támogatott és a valós ár között.

Jelentkezés a kitöltött Regisztrációs-lap megküldésével.

További információ: 06-30-338-5784, eletrendezes@jezsuita.hu