IN VIRTUTE SPIRITUS – A LÉLEK EREJÉBEN AZ EGYHÁZÉRT AZ EGYHÁZBAN

 

Tematikus, csendes, pünkösdi lelkigyakorlat azoknak, akik be akarnak kapcsolódni a megváltás művébe az Egyház megújulásáért

Lélek_ereje2023. május 26-29.

Kísérő: Hess István SJ

Jézus a Lélek erejében kezdi nyilvános működését (vö. Lk 4, 14), ahogyan azt meg-jegyzi Lukács evangéliuma. Pünkösd a jézusi időben az egyik zarándokünnep Húsvét és a Sátoros ünnep mellett, azaz ilyenkor minden zsidó férfi Jeruzsálembe a templomba zarándokol. Gyökerében aratási ünnep, a betakarítási munka lezárása, liturgikus szempontból azonban a Tóra átadásának ünnepe.

Az ünnep matematikai képlete 7×7+1= 50 (pentakosztesz – pünkösd). A tóra a tökéletes törvény 248 +365 tiltó és előíró rendelkezés (az embernek a korabeli felfogás szerint 248 csontja van ill. 365 nap van az évben) – így az ember testét és lelkét, egész életét átjárja az Isten rendelkezése, a teremtő, újjáalkotó szava.

A fordított Bábeli esemény, ahol az ember nem Isten ellenében, hanem a megváltó Istennel együtt építi fel a tornyot, életét, jól kiszámolva a befejezés lehetőségét, melynek a biztosítéka a minket szrető Istennel való együttműködés. Bábelnél az isteni kozmosz káosszá válik, Pünkösdben a káosz kozmosszá lesz a Szentírás tanúsága szerint.

A neoprotestáns körből elinduló, az Egyházban is gyökeret verő karizmatikus megújulás, sokszor úgy tűnik gyakorlata alapján, hogy a rendkívüliben keresi, a jézusi felfogás a természetesben találja meg, a hittől megvilágított, értelem által irányított cselekedetekben tapasztalja meg elsődlegesen a Lélek működését, elsősorban is a törvény megtartásának képességében. Ha szerettek engem, mondja Jézus búcsúzóul, tartsátok meg parancsaimat (vö. Jn 14, 15; 1 Jn 2, 3-5).

Hogyan működik bennünk a Szentlélek, mi módon, mit mozdít elő, mik a jelei jelenlétének – faggatjuk Istenigéjét az Egyház hitében és gyakorlatában.

Napi 3 bevezetővel, egyéni és közös imaidőkkel, konzultációval, szentségimádással és szentmisével.

Időpont: 2023. május 26. (péntek, vacsorától) – május 29. (hétfő, ebédig).

Korhatár: nincs

A teljes lelkigyakorlat támogatott ára diákoknak: 28.000 Ft/fő

A teljes lelkigyakorlat támogatott ára: 31.000 Ft/fő

A teljes lelkigyakorlat valós költsége: 49.000 Ft/fő

A lelkigyakorlatra jelentkezők maguk dönthetik el lehetőségeikhez mérten, hogy mekkora részvételi költséget fizetnek meg a támogatott és a valós ár között.

Jelentkezés a kitöltött Regisztrációs-lap megküldésével.

További információ: 06-30-338-5784, eletrendezes@jezsuita.hu