BÚCSÚZÁS ÉS KÖSZÖNTÉS

 

Hess IstvánÉH1Kedves Barátaink!

Az Életrendezés Háza lelkésze, Hofher József SJ atya augusztus végén elköltözött házunkból új szolgálati helyére, Budapestre a Fáber Péter Rendházba (Horánszky u. 20.) Hálásan köszönjük József atya itteni 2 éves szolgálatát. Hosszú idő után az Ő személyében lett újból jezsuita jelenlét házunkban. Mély hitével sokakat kísért személyesen, és számos csoportnak adott lelkigyakorlatot. Kérjük gondviselő Istenünket, hogy adjon neki jó egészséget és áldásával segítse Őt új szolgálati helyén.

Hála van viszont azért is bennünk, mert nem maradtunk ”árván”. Szeptember elejétől Hess István SJ atya az ÉH új lelkésze, akit örömmel és szeretettel fogadtunk. Kívánjuk számára, hogy találjon itt igazi otthonra, és itteni szolgálatában segítse Őt az Úr áldásával és kegyelmével. István atya tematikus lelkigyakorlatai rövidesen meghirdetésre kerülnek. Az általa személyesen kísért lelkigyakorlatokra viszont folyamatosan fogadjuk a jelentkezéseket.

Kérjük, a Ti imáitokat is József és István atyáért, és az Életrendezés Háza szolgálatáért.

Szeretettel:

Piffkó László

 

 

9 év templomi-, kollégiumi munka után, Püspökszentlászlóra költöztem Szegedről, melyben ferences öcsém aktívan segített. Segítő kezek vártak, Piffkó László és kedves munkatársai.

Először 1978-ban jártam itt a templommal szemben lévő kulcsos házban, ministráns táborban.

Bár a múltba vész, de sokakban eleven még a szociális otthonban elő Német János atya áthatóan tiszta tekintete, emberi jósága, az életrendező víziót felvázoló és megépítő Vácz Jenő atya, kinek lelkesedése sokakra még ma is hat és persze Nemesszeghy Ervin atya. Ők hárman a mennyei-, valamint Csókay Károly és Hofher József atyák a földi Társaságban. De ne feledkezzünk el Nemeshegyi Péter atyáról, vagy éppen Lukács János atyáról, s a többiekről, akik visszatérően adják a lelkigyakorlatokat az ÉH-ban.

Imáikkal bizonnyal segíteni fogják munkájukat folytató, abba bekapcsolódó rendtársukat.

Kellő megilletődöttséggel törekszem megtalálni az itt inkább szükséges jelenlétet, ahol éppen nem az elmúlt évek állandó igazgatási ténykedése, hanem inkább a szemlélődésre hívó meghallgatás és nyitottság az elsődleges.

Feladatom egyének kísérése, lelkigyakorlatok adása, akár csoportoknak is, lelkibeszélgetés, gyóntatás, azaz rámutatás Istenre – a köztünk lévő Megváltó szüntelen működésére.

Szeretettel várom mindazokat, akik az Életrendezés Házában keresik Isten rájuk vonatkozó akaratát, lelkük igazi békéjét az Egyház és a társadalom javára!

Hess István SJ