Körlevél 2005. karácsony

 

Kedves Barátaim!

Először írok karácsonyi levelet hozzátok, mint a püspökszentlászlói Életrendezés Háza lelkésze. Május utolsó napján érkeztem az Életrendezés Házába és azóta nagyon jól érzem itt magam. A lelkigyakorlatozók és más programokra érkezők szorgalmasan látogatják házunkat. Piffkó Laci szerint ez év szeptember 30-ig többen látogatták meg házunkat, mint az egész 2004. évben. A ház berendezése nagyrészt megújult és további fejlesztésre van kilátás. De erről inkább majd Piffkó Laci számol be. Nagyon örülök annak is, hogy nyugodt, békés a hangulat. A munkatársak készségesek, vidámak és mosolygósak. A környező táj szépségéről, úgy hiszem, nem kell beszélnem. Hála legyen mindezért a jó Istennek. Gyakran elsétálok Vácz atya sírjához, melyet legtöbbször friss virágok díszítenek, és imát mondok érte. Ilyenkor kérem, járjon közbe a „mennyei hatóságoknál”, hogy nagy álma megvalósuljon: az Életrendezés Házának barátai egy olyan szeretetközösséggé alakuljanak, akiknek tagjait mély, élő hit tölti el, és akik egymást nagyon szeretik.

Amikor ma reggel kitekintettem az ablakon, már hó födte be ezt a gyönyörű, Zengő környéki tájat. A téli idő emlékeztet, hogy megérkezett az Advent, az Úrjövet ideje, közeledik a karácsony. Veni, Veni Emmanuel! Istenre, az Ő közelségére van mindnyájunknak szüksége. Sokat fáradozunk, aggódunk, reménykedünk és olykor talán elcsüggedünk, pedig csak egy a szükséges: Isten szóljon hozzánk, töltsön be mindnyájunkat szeretetével és békéjével!

Isten sokféle módon szól hozzánk: a teremtett világ mérhetetlen nagyságában, a csillagok milliárdjainak sokaságában, az erdei levegő frissességében, a virágok szépségében, az állatok változatosságában, a tavak szemet és szívet békítő tükröződésében, a patak csobogásában, a roppant tenger morajlásában, vad hullámzásában, a hulló hópihék szelíd táncában, egy gyermek mosolyában, keserves sírásában, szerelmesek gyengéd ölelésében, a virágzó akác illatában, a szerény vadvirágok tündöklő tarkaságában, Mozart vagy Bach zenéjében. Az Ószövetségben Isten főleg prófétái által szólt a választott nép tagjaihoz. De ebben a végső korszakban Fia által szólt hozzánk, aki Isten tökéletes képmása, Isten megtestesült Igéje.

Minden Istenben hívő ember egyik legbensőbb vallásos vágya, hogy meglássa Istent, keresse az Ő arcát, közeli, személyes kapcsolatba kerüljön Vele. Az első karácsonykor Isten eljött, megmutatta az Ő igazi arcát. És mit látunk? Nem az ember által képzelt hatalmi Isten-arcot, hanem a betlehemi barlangistállóban szalmán fekvő újszülött gyermeknek az arcát. Igen, ilyen a mi Istenünk! Ennyire egyszerű, tiszta, ártatlan, vonzó, gőgicsélő, gyenge, végtelenül szerető és szerethető. „Istent nem látta soha senki. Az Egyszülött Fiú nyilatkoztatta ki, aki az Atya ölén van.” (Jn 1,18)  Most már nincs miért félnünk, mert velünk az Isten, neve Emmánuel. Ezt a karácsonyi üzenetet kell most már mindnyájunknak tovább adnunk tanúságtételünkkel. Akkor ünnepeljük jól a karácsonyt, ha mind élőbb hittel befogadjuk Őt szívünkbe, életünkbe, ha az Ő szerető jósága és emberszeretete sugárzik rajtunk keresztül másokra, különösen a szegényekre, a kiszolgáltatottakra, a megvetettekre és szenvedőkre.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok jótevőinknek és barátainknak nagyon boldog, kegyelmekben gazdag, szép Karácsonyt és áldott Újévet.

 Püspökszentlászló, 2005 advent első vasárnapján

Nemesszeghy Ervin SJ

***

Kedves Barátaink!

Amint Ervin atya írásában már jelezte, örömteli dolgokról számolhatok be Nektek. Házunk látogatottsága az idei évben is szépen növekedett. Valóban, szeptember végéig vendégeink száma elérte a tavalyi teljes évi vendéglétszámot. Mindenek előtt azért öröm ez, mert remélhetőleg ezzel együtt nő azok száma is, akik számára az itt töltött idő, a megújulás, töltekezés, békességre találás, gyógyulás ideje volt. Mindezt látva bizonyára Jenő atya is velünk örvendezik, mint ahogy azt utolsó levelében is tette: „Drága öröm vagytok Ti, a növekvő Baráti Kör, a sok kedves ismerős, akik együttesen szinte a mi ragyogó napsütésünket jelentitek. Mert ugye közös örömről van szó, ami egyúttal hatalmas erőt is jelent, nyitottságot, lendületet a jövő felé.” Vendégkönyvünkben olvashatóak az alábbi sorok: „A ház és a környék nagy segítség volt számunkra , hogy megleljük azt az isteni békét, amelyet nem a világ ad…  Ezt hazavisszük ma és továbbadjuk, hogy gyümölcsöt teremjen…” Tapasztaljuk, hogy sokan, akik innen távoznak megosztják másokkal itt szerzett kincseiket, lámpásukat a tartóra teszik. Ez azon mérhető le, hogy vendégeink jelentős része a következőkhöz hasonló szavakkal jelentkezik lelkigyakorlatra: „Ott volt egy ismerősöm és mesélte …, hallottam erről a lehetőségről a szomszédomtól…, Gyerekeink voltak ott és látjuk rajtuk, hogy…” Így válik valóra Jenő atya legfőbb vágya: „Püspökszentlászlóhoz már szeretettel kapcsolódó magyar keresztények alkossunk egy minél elevenebb családot, tábort, munkaközösséget, jövőbe tekintő, nyitott egységet, akik Boulad atyával azt valljuk, hogy dolgunk a világ megváltoztatása és ez nem lehetetlen, mert utunk éppen a LEHETETLEN.”

Mindezek mellett az eltelt év további örömei közé tartozik, hogy a régebbi épületszárny rendi támogatásnak köszönhetően megújulhatott. Az egyágyas szobák régi kényelmetlen ágyait új ágyneműtartós ágyakra cseréltük, és mindegyik szoba kapott egy kis szekrénykét is, melyet eddig vendégeinknek nélkülözni kellett. Továbbá minden tetőtéri szoba ablakára sötételő roló került, mert régi reluxáink annyira elhasználódtak, hogy használhatatlanok voltak. A kápolnával szemben, a folyosón került elhelyezésre egy 4 ajtós szekrény, mely méltó helyet ad a miseruháknak és az egyéb liturgikus eszközöknek.

A további fejlesztési kilátásaink – melyeket Ervin atya említ – még a tervezés fázisában vannak és rendi jóváhagyásra várnak. Vendégeink visszajelzései is erősítik bennünk azt az elképzelést, hogy a régebbi épületrészen végrehajtsunk olyan átalakításokat, melyek lelkigyakorlatok végzésére alkalmasabbá teszik ezt az épületrészt, és alapvető igényeket szolgálnak ki. Ilyen például, hogy ne csak egy fürdőblokk tartozzon az egyágyas szobákhoz, hanem még egy kialakításával külön női és férfi fürdési lehetőséget biztosítsunk. Szeretnénk növelni a túlságosan kicsi egyágyas szobák méretét, melyek igen zajosak a gipszkarton falak és furnérlemez ajtók miatt. Ezeket elbontva kissé nagyobbakat építenénk vissza téglából és jobb minőségű ajtókkal. Fontos lenne megvalósítani a ház teljes belső átjárhatóságát is, mivel a nagyterembe, ahol az étkezések is folynak, a lakószobákból csak az udvaron keresztül lehet eljutni.

Bizonyára sokan emlékeztek még arra, hogy 3 évvel ezelőtt, alapítványunk és a jezsuita rend országos méretű gyűjtést szervezett a lelkigyakorlatos programokon résztvevő fiatalok költségeinek támogatására. Akkor közel kétezren adományaikkal is igazolták e cél fontosságát, és a befizetett adományokból létrejött az Ablak Támogatási Alap. Az elmúlt három évben több mint 1500 fiatal vett részt életrendezési programjainkon, lelkigyakorlatainkon, és közülük közel 500 fő részesült e támogatási alap segítségében. A kiadott támogatások összege meghaladja a 2 millió Ft-ot. Ennek az alapnak köszönhetően az életrendezés lehetősége házunkban elérhető minden fiatal számára, nem függvénye anyagi lehetőségeiknek. A támogatást igénylőknek így általában a részvételi költség 50%-át kell csak megfizetniük, de ha körülményeik indokolják, akkor lelkigyakorlatainkon térítés mentesen is részt vehetnek. Szeretnénk ezt a lehetőséget az Életrendezés Házában továbbra is biztosítani, de az erre fordítható keret már fogytán van. Ezúton kérjük segítségét mindazoknak, akiknek erre lehetőségük van. Alább feltüntetett új bankszámlaszámunkra befizetett adománnyal egy életét rendezni vágyó, hivatását kereső, vagy esetlegesen félresiklott életű fiatalnak biztosíthatsz talán egy életet meghatározó segítséget. Támogatóinkat kérem, hogy a közlemény rovatba tüntessétek fel: „Lelkigyakorlatozók támogatására”. Amennyiben megadjátok adószámotokat, ill. adóazonosító jeleteket, akkor az adomány összegéről adóigazolást küldünk.

Pünkösdi levelünkben jeleztük, hogy Jenő atyának szeretnénk egy egyszerű, de szép síremléket állíttatni. Ezt sajnos az idei évben nem tudtuk megvalósítani, de minden bizonnyal tavasszal már lehetőségünk nyílik rá. Örömmel fogadunk erre a célra is további adományokat, és szívből köszönjük mindazok segítségét, akik erre a szándékra már adakoztak.

A Jenő atyáról készülő könyv, bár a tervezettnél kissé lassabban, de halad a megvalósulás útján. Felhívásunkra sokan jelentkeztek és nyújtottak, illetve nyújtanak most is segítséget a több mint száz kazettányi hanganyag leírásában. Segítségüket hálásan köszönjük. Továbbra is várjuk Jenő atyával kapcsolatos emlékek, élmények, történetek leírását.

Köszönjük mindazok támogatását, akik adójuk 1%-át alapítványunk számára ajánlották fel. Ennek pontos összegét még nem tudjuk, mert alapítványunk kuratóriuma még nem határozott az intézmények közötti felosztásról, de azt már tudjuk, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan, működési költségeink fedezésére fogjuk fordítani. Kérjük, hogy a jövő évi adóbevallásoknál is gondoljatok ránk, és az 1% felajánlásával segítsétek munkánkat. Adataink változatlanok:

Kedvezményezett neve: Jézus Társasága Alapítvány

Adószáma: 18064333-2-42

A továbbiakban néhány fontos információt szeretnék még veletek megosztani.

Ez év nyarától már Üdülési Csekkel is lehet fizetni házunkban, melyeket lelkigyakorlatok és pihenések alkalmával egyaránt elfogadunk.

Az Életrendezés Háza bankszámlaszáma az elmúlt napokban megváltozott, de e mellett még pár hónapig használjuk régebbi számlaszámunkat is.

Az új számlaszám: 11100104-92104909-10000005

A számlavezető pénzintézet neve: Inter-Európa Bank

Házunk elérhetősége bővült egy mobil számmal, mely a következő 30/3385-784. Ervin atyát pedig a 72/590-054 számon érhetitek el, mely egyben a ház fax száma is. Kérem, hogy lelkigyakorlatra való jelentkezéskor, és egyéb ügyintézésekkel kapcsolatban ne Őt keressétek.

Az elmúlt hónapokban jött létre a jezsuiták új honlapja, mely letölthető a www.parbeszed.com címen. Itt lesz majd elérhető az Életrendezés Háza oldala is, mely januártól kerül feltöltésre és remélhetőleg február végéig elkészül.

Levelünk végén közölt lelkigyakorlatos programjaink még bővülni fognak, melyekről tájékoztatást honlapunkon, ill. e-mailen fogunk adni. Lelkigyakorlataink hirdetését közel 1000 e-mail címre rendszeresen küldjük. Ha ezeket a tájékoztatókat Te nem kapod, de örömmel fogadnád, akkor írj egy levelet e-mail címünkre, (eletrendezes@jezsuita.hu) és kérd elektronikus levélcímed felvételét. Akik nem rendelkeznek Internet hozzáféréssel, azok az Új Ember újságban folyamatosan megtalálják lelkigyakorlataink hirdetését, de telefonon is szívesen adunk tájékoztatást.

Családom és munkatársaim nevében is kívánok minden kedves Barátunknak áldott, örömteli karácsonyi ünnepeket, és kegyelmekben gazdag boldog új esztendőt.

Szeretettel: Piffkó László