Körlevél 2006. karácsony

 

Kedves Barátaim!

Másodszor írok karácsonyi levelet hozzátok, mint a püspökszentlászlói Életrendezés Háza lelkésze.

A lelkigyakorlatozók és a más programokra érkezők szorgalmasan látogatják házunkat. Ez évben újból növekedett az idelátogatók száma. Elkészült egy fejlesztési terv, melynek megvalósulásáért kérem imáitokat. Örömmel közlöm, hogy az Életrendezés Házára Rómában is felfigyeltek. Ezért kértek egy rövid írást színes fényképekkel, mely most jelent meg a 2007-es Jezsuita Évkönyvben. Az angol-nyelvű kiadásban a 130 és 131. oldalon megtalálható egy rövid ismertető 4 szép, színes fényképpel. A legnagyobb fénykép a nagyheti keresztutat ábrázolja az arborétumban. Sok ismerős arcot fedezhetünk fel. Elsőnek talán a szomszéd Barnuska tűnik elő, ahogy egy fatönkre igyekszik fellépni elszántan. Láthatunk még képeket a kápolnáról, Vácz atya mosolygó, szeretetteljes arcáról, valamint egy csoportképet az Életrendezés Háza munkatársairól. Nagyon örülök annak, hogy a munkatársak szükséges változása ellenére nyugodt, békés és vidám a hangulat. Hála legyen mindezért a jó Istennek.

De hálát szeretnék adni a gyönyörű, enyhe őszért is. A Nagy Művész idén különös gonddal színezte a fákat, és az enyhe szélben a sárga falevelek játékos kedvvel hulltak a földre. Mára már beköszöntött a hideg, ködös idő. Holnapután este kezdődik az Advent, az Úrjövet ideje, közeledik a Karácsony. Tegnap kezembe került Böjte Csaba ferences szerzetes, a dévai misszió alapítójának egyik könyve. Az ő karácsonyi gondolatait tolmácsolom most nektek:

“Szeretem magam elé képzelni a csendes, egyszerű, Betlehemi barlangot, benne a Szent Családot, a kis Jézussal. Milyen döbbenetes egyszerűség! A Világmindenség Ura üres kézzel jön a világra! Nem hoz semmit, mert Ő maga az áldás, az ajándék. “Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte”(Jn 3,16)

Nagy titok: Isten szeretetét hordozó ember az áldás, az ajándék!…

Világunkat a barbárságba való visszaeséstől, a pusztulástól csupán a tudatos értékváltás mentheti meg. A mai fogyasztói, csak az élvezetekre törekvő kultúra helyett a betlehemi, názáreti csendes élet méltóságában kellene Krisztust követnünk. Más út nem adatott az emberiségnek.

Világunkban egyedül a szeretet végtelen, mert a szeretet maga az Isten, minden más véges. Fürdessük lelkünket, világunkat legalább most, az ünnepek alatt (hátha rászoknánk) az Isten szívéből áradó végtelen szeretetben.

„Karácsony nagy üzenete: a boldogság benned van, és te ezt odaajándékozhatod Isten nevében társadnak, gyermekednek, mindenkinek. Tedd meg alázattal, hisz erre születtél!”

Ezekkel a gondolatokkal kívánok jótevőinknek és barátainknak nagyon boldog, kegyelmekben gazdag, szép Karácsonyt és áldott Újévet.

Püspökszentlászló, 2006 advent első vasárnapján

Nemesszeghy Ervin SJ, Az Életrendezés Háza lelkésze

 ***

Kedves Barátaim!

Mint ahogy már többen értesültetek róla, 5 év szolgálat után elköszönök az Életrendezés Házától. Találtam társat, akivel Püspökszentlászlótól nem túl messze kezdjük el közös életünket.

Szívemnek nagyon kedves időszaka egyben lezárult most. Isten különleges és túláradó ajándékának tekintem azt a sok tapasztalatot, melyet itt engedett megélni. Vácz Jenő atya marasztalásának engedve nagyon bensőséges egy évet tölthettem mellette, megtapasztalva a magam, és mások életrendezésének folyamatát, majd az általa ránk hagyott örökség megőrzésének felelősségét. Bár csak a háttérben szolgáltam a lelkigyakorlatokat, mégis sokan megosztottátok velem gondjaitokat, vágyaitokat, sebeiteket. Köszönöm nektek mindazt a segítséget, figyelmességet, odafordulást, amellyel elárasztottatok. Kincsként őrzöm ezeket a szívemben, imáimban. Külön öröm volt látnom későbbi életetek haladását, irányulását, ha újra visszatértetek. Most, amikor visszatekintek, nagy hála tölt el, hogy annyi „szent” embert megismerhettem. Szent szülőket, szent diákokat, szent papokat, és jezsuitákat, olyan „szőlőmunkásokat”, akik fáradozásaikat jöttek kipihenni, hogy új erővel éljék Istennek, és a körülöttük élőknek szentelt életüket.

Köszönöm a nagyszerű munkatársaim segítségét is, akik nélkül nem tudtam volna mellettetek lenni. Kérem Isten áldását további fáradozásaikra!

Nektek kívánom, hogy az itt kapott kegyelmek gyümölcsözzenek bennetek, hogy Isten bennünk lakó terve egyre jobban kibontakozzon. Ajándékozzon meg titeket az ő Szent Rendjével az ünnepek alatt, és azon túl is!

Isten áldjon és őrizzen mindnyájatokat: Edit

 ***

Kedves Barátaink!

Amint látjátok újra búcsút mondunk egy „munka”TÁRSUNKNAK, immár a másodiknak ebben az évben. Persze nem könnyű az elválás 5 évnyi közös szolgálat után, és gondolom közületek is sokan hiányolni fogják Edit jelenlétét, vidám, mosolygós természetét, szeretetteljes, gondoskodó figyelmességét. Mindezek ellenére örömmel bocsátjuk Őt tovább élete útján, hiszen az Ő személyes életrendezésének egyik legfontosabb és legszebb állomásához érkezett el.

Biztos vagyok benne, hogy nem csak a magam, hanem sokak szívéből szólok, mikor megköszönöm szolgálat- és áldozatkészségét, mellyel sokszor felül tudott emelkedni saját érdekein, vágyain is. Hitét és reményét, főleg a kezdeti és nehezebb időkben, mellyel erősítette és előmozdította Jenő atya álmát, az életrendezés csodálatos lehetőségét. Kedvességét és figyelmességét, mellyel otthont teremtett az ideérkezőknek. Mosolyát és derűjét, mellyel oly sokaknak örömet és vigaszt nyújtott. Szívből kívánom, hogy élete további útját öröm, és boldogság övezze. Kísérje mindig Isten áldása és osztogassa szüntelen Föntről kapott kincseit úgy, mint itt is tette.

Mindezekből következik, hogy keressük azt a hölgyet, aki társunkká szegődne az ÉH szolgálatában. Ezzel kapcsolatban fontos szempont, hogy jövendő munkatársunk lelkileg stabil, közvetlen és nyitott természetű legyen. Gondosan és igényesen végezze munkáját a vendégek szolgálatában, a ház és környezetének rendben tartása során. Előnyt jelent továbbá, ha rendelkezik érettségivel, jogosítvánnyal, és alapvető számítógép kezelői ismeretekkel. Házon belül biztosított a szolgálati lakás. Részletesebb felvilágosítást szívesen adok telefonon, vagy levélben is. Jelentkezési határidő: január 20.

Egy éve számoltam be érintőlegesen újabb fejlesztési tervünkről, melyről Ervin atya is említést tett most soraiban. Elképzeléseink azóta sokat érlelődtek és már rendelkezésünkre állnak a végső átalakítási tervek, melyek engedélyeztetése rövidesen elindul. Terveink szerint 2007 tavaszán el tudjuk végezni a külső munkákat, mint pl.: járda, terasz, tornácépítés, végleges terep- és kertkialakítás. Az átalakítás nagyobb és látványosabb munkáira reményeink szerint ezt követően egy vagy két év múlva kerülhet sor, amint pályázatok és adományok útján a szükséges anyagi fedezettel rendelkezni fogunk. Az átalakítási igények megfogalmazásában fontos tényező volt a folyamatosan növekvő vendéglétszám, és a felmerülő alapvető igényeknek való megfelelés. Ezek a tervek elsősorban az étkezőt és konyhát, valamint az egyágyas szobákat magukba foglaló épületrészek átalakítását érintik. Az átalakítással a következő főbb változások jönnek létre.

- Az egész épület belülről, fedél alatt átjárható lesz.

- A nagyterem területét 20 m2-rel növeljük, így 70 fő kényelmes befogadására lesz alkalmas.

- A nagyteremhez csatlakozóan kialakításra kerül egy tágasabb előtér, fogadóhelyiség, mely által nagytermünk külön használható lesz egyéb rendezvények, kulturális programok, előadások megrendezésére is.

- 60m2-en kerül megépítésre új konyhánk, mely már főzésre is alkalmas lesz.

- Akadálymentesítjük az egész épületet, így kápolnánk és a tetőtéri helyiségek is elérhetőek lesznek mozgássérültek számára. Két szobát fürdőhelyiséggel együtt kifejezetten mozgássérültek számára alakítunk ki.

- Az épület hasznos alapterülete 120 m2-rel növekszik, de ezt nem férőhelynövelésre fordítjuk, hanem az újonnan kialakítandó szobák területének, légterének növelésére.

- A jelenlegi szűkös és zajos 1 ágyas szobák helyett tágasabb, szigetelt 2 és 1 ágyas szobákat építünk vissza. A 2 ágyas szobákhoz külön, az egyágyasokhoz közös fürdőszoba fog tartozni.

- Kialakításra kerül egy könyvtárszoba, mely csoportos foglalkozások számára és meditációs teremként is használatos lesz.

- Alagsori ifjúsági szálláshelyünk számára külön vizesblokkot építünk ki.

- Udvarunk egy tágas, nyitott terasszal gazdagodik.

Baráti Körünkből szeretnénk kialakítani egy kisebb kört, melynek tagjai elkötelezettebben hirdetnék lelkigyakorlatainkat, és ismertetnék meg az ÉH nyújtotta lehetőségeket saját környezetükben. Természetesen tudjuk és tapasztaljuk, hogy közületek igen sokan terjesztitek, adjátok tovább programjainkat. Szeretnénk ezt mégis egy kissé átláthatóbbá és szervezettebbé tenni, remélve ettől azt, hogy országunkban még többeket tudunk így megszólítani. E programterjesztői kör számára rendszeresen küldenénk plakátokat, prospektusokat, részletes ismertetőket, melyek terjesztését ki-ki saját környezetében lehetőségei szerint végezné. Természetesen ezt a segítséget mi is viszonoznánk oly módon, hogy jelentősebb kedvezményt nyújtanánk lelkigyakorlataink költségéből e csoport tagjai számára. Kérem tehát mindazokat, akik ilyen módon is szeretnék elősegíteni az ÉH szolgálatát, jelezzék ezt a szándékukat felém házunk bármelyik elérhetőségén. Persze buzdítok és kérek továbbra is mindenkit, hogy programjainkat lehetőségeitek szerint terjesszétek.

Köszönjük mindazok támogatását, akik adójuk 1%-át a Jézus Társasága Alapítvány számára ajánlották fel. Az idei évben alapítványunk ebből a keretből 800.000 forinttal tudta támogatni házunk működését. Kérjük, hogy a jövő évi adóbevallásoknál is gondoljatok ránk, és az 1% felajánlásával segítsétek munkánkat. Adataink változatlanok:

Kedvezményezett neve: Jézus Társasága Alapítvány

Adószáma: 18064333-2-42

Köszönjük továbbá imáitokat, áldozataitokat, adományaitokat, melyekkel szolgáltátok és segítettétek házunk munkáját az elmúlt évben. Kérjük, hogy ily mód legyetek továbbra is támaszai az Életrendezés Házának.

Családom és munkatársaim nevében is kívánok minden kedves Barátunknak áldott, örömteli karácsonyi ünnepeket, és kegyelmekben gazdag boldog új esztendőt.

Szeretettel: Piffkó László