Körlevél 2007. pünkösd

 

Pünkösd 2007 – Jobb nektek, ha én elmegyek

Kedves Barátaim! János evangéliuma 16. fejezetében, amikor Jézus az utolsó vacsora után búcsúzik tanítványaitól, ismételten megjövendöli a Szentlélek eljövetelét, mond valamit, ami nehezen érthető: Jobb nektek, ha én elmegyek. Tudja, hogy a tanítványok szeretik, ragaszkodnak hozzá, nélküle egyedül, árván érzik magukat; erőtlenné válik tanúskodásuk Jézusról, mint a világ Megváltójáról és Isten Fiáról; emberhalászi munkájukat bizonytalanság veszi majd körül, és mégis Jézus azt mondja: Jobb nektek, ha én elmegyek. Miért mondja ezt Jézus? Azért mert ha nem megy el, akkor a Vigasztaló Szentlélek nem jön el hozzájuk. Jézus küldi el a mennyből a Szentlelket, mint vigasztalót, erősítőt, bátorítót, mint “ajándékos jó barátot”, ahogy azt Róbert, francia király himnuszában olvassuk és melyet nagy magyar költőnk, Babits Mihály fordított mesterien magyarra. Hadd idézzek ebből az 5 versszakos versből csak 2 versszakot:

Jöjj Szentlélek-Isten, jöjj

s áraszd ki a mennyekből

fényességed sugarát!

Jöjj, ki árvák atyja vagy,

Jöjj, ki szívek lángja vagy,

ajándékos jóbarát!

Mosd, amit a szenny belep

öntözd, ami eleped,

seb fájását csillapítsd;

ami dermedt, élesztgesd,

ami fagyos melengesd,

ami hibás, igazítsd!

 A vigasztaló, erősítő, bátorító Szentlélek valóban kiáradt az első Pünkösdkor és a félénk, bátortalan, reményükben ingadozó tanítványokból Krisztus bátor tanúi lesznek. Ha Jézus nem ment volna el, és nem küldte volna el a Szentlelket, akkor a tanítványok sohasem tudtak volna felnőni, sohasem tudtak volna figyelni a Lélek belső szavára és cselekedni bátran a nehéz helyzetekben. Ezért valóban jobb volt, hogy Jézus elment és elküldte a Szentlelket. De a Szentlélek most is velünk van, csendben, diszkréten de hathatósan munkálkodik, hogy ne veszítsük reményünket a mai nehéz körülmények között sem.

         Ezekkel a gondolatokkal kívánok nektek áldott, szép, igazi örömökben gazdag pünkösdi időszakot:   Ervin atya

***

Kedves Barátaink!

Talán többen is vártátok az elmúlt években rendszeresen küldött pünkösdi körlevelünket, melyet csak most, jelentős késéssel tudunk hozzátok eljuttatni. Sajnáljuk, hogy így alakult, de rajtunk kívül álló okok, pontosabban két betegség akadályoztak minket a levelek időbeli szétküldésében. Az egyik áldozat én voltam, egy erős vírusfertőzés miatt betegállományban töltöttem a Pünkösd előtti közvetlen 2 hetet. A másik áldozat pedig számítógépünk volt, mely szintén Pünkösdre több napra meghibásodott. De hála Istennek már mindketten jól vagyunk. Ezek miatt csak most, és csak elektronikus úton tudjuk elküldeni Ervin atya pünkösdi gondolatait, és az Életrendezés Háza második félévi programjait.

Mint mindig, most is szeretném kérni segítségeteket lelkigyakorlataink, programjaink terjesztésében. Hála Istennek a hátralévő félév kínálata, igen gazdag és színes lesz. Ezért is szeretnénk, ha minél többen ismerhetnék meg házunk lelkigyakorlatos lehetőségeit. Kérem, hogy most kiváltképpen is gondoljatok azokra az ismerőseitekre, akikről tudjátok, hogy kötődnek házunkhoz, de nem rendelkeznek e-mail címmel, bár ha rendelkeznek is, nem biztos, hogy nyilvántartásunkban szerepel. Továbbá ifjúsági lelkigyakorlataink első két csoportját szeretném még a figyelmetekbe ajánlani, azzal a megjegyzéssel, hogy a felső korhatár némi túllépése esetén is örömmel fogadjuk a jelentkezéseket.

 Tartsunk össze!

 Köszönettel és szeretettel:  Piffkó László