Körlevél 2008. pünkösd

 

Kedves Barátaim!

Kanadában fogalmazom ezt a levelet, mert tartományfőnököm, Lukács János SJ ez év januárjától több hónapra Torontóba küldött, hogy kisegítsek a Szent Erzsébet plébánián, ahol magyar  jezsuiták gondozzák a híveket.

A kanadai tél hosszú és hideg volt. Nemrég még nagy hótakaró borította Toronto városát is. Most hirtelen betört a meleg, s viharos szél van. Csodálatos gyorsasággal újul meg a természet. Napok alatt rügyeznek ki a bokrok és a fák. A magnólia már teljes pompájában virágzik. A természet is részt vesz az egyházi év hangulatában, most amikor a keresztények mindenütt várják Pünkösd szent ünnepét. Ennek a szent várakozásnak a hangulatát jól fejezi ki Bódás János költő egyik verse.

Zúgó szél, mennyei vihar

jöjj a Lélek lángjaival.

Isteni erő van tenálad,

tégy vele most nagy, szép csodákat.

Erőddel a szíveken zúgj át,

és szellőztesd ki minden zugát,

szellőztess ki országot, népet,

az egész nagy földkerekséget.

Söpörd el a bűnt, a gyanakvást,

s tedd, hogy végre szeressük egymást.

 (Imádság Szentlélekért, részlet)

A pünkösdi megújulásnak kiváló eszköze a Szentlélek által sugalmazott, emberi szavakba testesült Isteni Szó, a SZENTIRÁS. Talán ezért is hirdette meg idén a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia protestáns testvéreinkkel együtt a Biblia évét. És ezért tervezem úgy, hogy 2OO8 második felében, az általam vezetett lelkigyakorlatok többsége a Szentírás egy-egy részén alapul, ahogy alább olvashatjuk.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok barátaimnak a Szentlélek kiáradásában gazdag, szép Pünkösdi ünnepeket.

 Nemesszeghy Ervin SJ az ÉH lelkésze

***

Kedves Barátaink!

Örömmel számolhatok be arról, hogy márciusban megkezdődött házunk átalakítási, fejlesztési munkálatainak első üteme. Ennek során elkészül egy új tornác, és egy nagy terasz, mely kellemes kinti tartózkodásra nyújt majd lehetőséget vendégeink számára. Továbbá megoldásra kerülnek a szigetelési és vízelvezetési problémák. Ezúton is hálánkat és köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazon Barátainknak, akik adományaikkal is hozzájárultak e fejlesztési tervünk elindításához. Az igazi nagy munkákra majd a második ütem alkalmával kerül sor, amikor az épületen belüli nagyobb és látványosabb átalakításokat végezzük el, melyek részleteiről korábbi levelünkben már beszámoltunk. E második ütem kivitelezésének időpontja sajnos még bizonytalan, mivel ennek anyagi fedezetét még nem tudtuk biztosítani.

Ervin atya leveléből megtudhattátok, hogy jelenleg még Kanadában tartózkodik, de örömmel tudatom veletek, hogy a Pünkösd utáni héten már visszaérkezik. Az eltelt félévben bizonyára többen is tapasztaltátok, hogy a lelkigyakorlatos lehetőségekre csak szűkebb keretek között nyílt lehetőség Ervin atya távolléte miatt. A személyesen vezetett lelkigyakorlatok teljesen szüneteltek, valamint olyan közösségeket sem tudtunk fogadni, akik lelkigyakorlatukat házunk lelkészének vezetésével szerették volna végezni. Más jezsuita atyák, testvérek vezetésével, csak csekély számú lelkigyakorlatot tudtunk meghirdetni, és mivel kevés volt a kínálat, nagy az érdeklődés és ezek hamar megteltek, így túljelentkezés miatt szintén többeket nem tudtunk fogadni. Ezeket a kényszerű elutasításokat bizony nehéz szívvel tettük, de eközben megértettük és elfogadtuk a kialakult helyzet szükségességét.  Ervin atya távollétét nem csak a kanadai helyettesítés szüksége, de az utóbbi időben kissé megromlott egészségi állapotának ottani alapos kivizsgálása is indokolta. Istennek hála júniustól minden visszaáll a régi kerékvágásba, és újra teljesebben tudunk szolgálatukra lenni a lelkigyakorlatozni vágyó testvéreknek.

Az eltelt időszaknak jelentkezik számunkra még egy nehézsége, mely házunk fenntartási, üzemeltetési költségeinek biztosításában okoz problémát, hiszen a kevesebb programok kevesebb bevételt is eredményeztek. Mindezért az eddigieknél is takarékosabb működésre próbálunk törekedni, de szeretnénk azon Barátaink támogatását is kérni, akiknek erre lehetőségük van. Postacímünkre, vagy számlaszámunkra eljuttatott adományokkal ezt a szándékot lehet most támogatni. Szeretném viszont hangsúlyozni, hogy mindezt csak azoktól kérjük, akik gond nélkül megtehetik. Előre is szívből köszönünk minden segítséget!

Számlatulajdonos: JTA Életrendezés Háza

Számlaszám: 11100104-92104909-10000005

Köszönjük mindazok támogatását, akik adójuk 1%-át alapítványunk számára ajánlották fel. Kérjük, hogy a közelgő adóbevallás alkalmával is gondoljatok ránk, és az 1% felajánlásával segítsétek munkánkat. Adataink változatlanok:

Kedvezményezett neve: Jézus Társasága Alapítvány

Adószáma: 18064333-2-42

Most Pünkösdöt ünnepeljük, de szeretnék számotokra pár mondatban beszámolni a mi Húsvétunkról, melyet több mint hatvan lelkigyakorlatozóval ünnepeltünk itt az Életrendezés Házában. Igazán szép, áldásokkal teli Szent Háromnapban volt részünk. Isten kegyelmének szüntelen folyamát érzékelhettük a liturgiák bensőséges, békességgel teli ünneplésével. Nemeshegyi Péter atya elmélkedésein keresztül pedig Isten szeretete és szelídsége érintett meg különös módon bennünket. Nagyszombaton pedig Vácz Jenő atya sírja körül gyűltünk össze, hogy ünnepeljük az Ő mennyei születésnapjának 5. évfordulóját. Hálát adtunk az eltelt 5 évért, az Ő közbenjárásáért, és az Isteni gondviselésért, mely érezhető módon, és naponta tapasztalhatóan hordozza házunkat.

Családom és munkatársaim nevében Jenő atya pünkösdi elmélkedésének egy részletével kívánok számotokra örvendező, kegyelmekben teljes Pünkösdöt.

Szeretettel: Piffkó László

 ***

„Kedves, jó Testvérek! Pünkösd nem csak az Egyháznak a születése, hanem a mi keresztény létünknek is tartalma. Már a keresztségben a Szentlélek elfoglalja az ember lelkét, beárad az emberbe. És akkor úgy fokozatosan, ahogyan tudatosodunk, növekedünk, úgy adja az ajándékait is. A Szentlélek vezetése alatt állunk mi emberek. Az ember tehát olyan lény, akiben lehetőség rejlik arra, hogy a Szentlélek vezetése alatt bontakozzon ki az élete, készüljön föl arra, amire Isten mindnyájunkat meghívott és teremtett, hogy mi is belekapcsolódjunk a Szentháromságba. Hogy történik ez? A Szentháromságban csak egy Fiú van, egy Ige, aki születik az Atyától. Isten végtelen bölcsességére vall, hogy az egyetlen Örök Ige emberré lett, és az emberségének kegyelmeivel eléri azt, hogy az egész emberi világot bevonja önmagába, gyermekségébe. Kiterjessze az Ő egyetlen örök Isten-gyermekségét mindnyájunkra, hogy mi is Isten gyermekei legyünk. Csodálatos a hitünknek ez a mélysége, amire szükségünk is van. Miközben így, ahogy mondják -„zajlik az élet”-, mindenféle szempontból szükségünk van, hogy ne merüljünk bele ezekbe a dolgokba annyira, hogy a hitünk ne ragyogjon bennünk.

Alkalmas ez a mai pünkösdi vigília arra, hogy mindnyájan a saját születésnapunkra, erre a születésnapunkra gondoljunk, amikor a keresztséggel bevett bennünket az Úr Jézus a saját Isten-gyermeki méltóságába, titkába, valóságába, a hit, a remény, a szeretet által. Az egész Egyházra kiterjesztette ezt, mindazokra, akik hisznek, de azokra is, akik még nem hisznek, mert egy rejtély mindegyik embernek a lelke. Nem tudhatjuk, hogy Isten mikor adja meg neki azt a mozzanatot, ajándékot, hogy ő is be van kapcsolódva az Úr Jézus Isten-fiúságába. Csodálatos lénye van a Szentléleknek. Mintegy az Atyát és a Fiút egységbe kapcsolja. De nem csak az Atyát és a Fiút, hanem az egész teremtett világot, minden embert. Ő minden egységnek a titka.

Aki hisz az Úr Jézusban, annak élő vizek folyamai fakadnak a lelkéből. A mai evangéliumból talán a legfontosabb mindnyájunk számára, amit az Úr Jézus itt mond, hogy higgyünk benne és akkor a lelkünkben élet keletkezik. Érdekes, hogy a vizet, az élő vizet mondja az Úr Jézus a Szentlélek jelének. Ugye a víz minden élőben ott van, növényekben, állatokban. Víz nélkül nem lehetne élni. Vegyük be ezt a csodálatos ajándékot és kérjük azt, hogy ráébredjünk életünkben, hogy minket a Szentlélek vezethet! Nagyon fontos az, hogy ne rossz irányba hallgassunk, figyeljünk belül, hanem a Szentlélekre! Figyeljünk és kivegyük, hogy mit mond!”

 Vácz Jenő SJ - 2002 Pünkösd, szentbeszéd részlet