Forrai Tamás SJ

 

P. Forrai Tamás Gergely S.J. 1964. december 27.-én Budapesten született. Történelem-latin szakon végzett az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Bölcsészkarán 1989-ben.

Az egyetem éveiben meghatározó tapasztalatokat szerzett az egyházi kisközösségi munkában, melynek egyik gyümölcse a tápió-menti ifjúsági programok felerősödése lett. A budapesti egyetemisták közösségéből nőtt ki az „Igen” Klub, majd az „Igen” újság 1989-ben.

Egyetemi tanulmányai közben 1986-1990 között filozófiai és teológiai tanulmányokat kezdett a Pázmány Péter Akadémián, majd 1990-ben belépett az újrainduló Jezsuita Rendbe.

A kétéves jezsuita noviciátusi képzés után külföldön folytatta tanulmányait. Filozófiából MA fokozatot a müncheni Hochschule für Philosophie-n szerezte meg. 1995-től másfél évig a rendi felnőtt-oktatás kiépítésen dolgozott. Ennek során feladata egy egyházi felnőttoktatási intézmény, a Faludi Ferenc Akadémia megszervezése, programalkotása volt. Ezt követően teológia MB fokozatot 1998-ban Dublinban, a Milltown Institute-n szerezte.

1998-ban Budapesten szentelték pappá, majd ezt követően a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban dolgozott egy nyolcosztályos gimnázium nevelési programjának kidolgozásán. 1999-2010 között a gimnáziumot igazgatóként irányította. A magyar tartományfőnökké nevezték 2010. július 31-ével.