Nagy Ernő SJ

 

1958-ban született Egerben. 1992 óta tagja Jézus Társaságának, mint szerzetes testvér. 1995-1998 között végezte el a Ward Mária Hitoktatóképző Tanfolyamot. Több alkalommal szervezett lelkinapot cserkészeknek, gimnazistáknak (egyszer még lovagoknak is). Lelkigyakorlatok kísérésében is vett részt Dobogókőn és Püspökszentlászlón. Jelenleg a novíciusmester segítője, és a Sodrás utcai jezsuita rendház gondnoka Budapesten.