A Lelkigyakorlat

 

Személyesen Kísért Szent Ignáci Lelkigyakorlat

 Miről szól?

A szentignáci lelkigyakorlatban a hangsúly a szemlélődő nyugalmon, a csenden és a személyes kísérésen van, mely segít az önmagunkra találásban és az Isten felé fordulásban. Minden lelkigyakorlatozót egyénileg kísérünk Isten mélyebb megtapasztalásának az útján, személyre szabott imaanyagokkal, hogy a legmélyebb vágyaival, érzéseivel, belátásaival kapcsolatban maradva megismerhesse Isten jelenlétét és vezetését az életében, válaszolni tudjon rá, és aszerint alakítsa életét. Így alakul ki a lelkigyakorlatozóban az a finom érzék, melynek segítségével meg tudja különböztetni, mi az, ami életében az Isten vágya szerinti vagy azzal ellentétes. Ennek gyümölcseként szabadság költözik a szívébe. Életét egyre több öröm és szeretet járja át.

Miből áll?

  • A napi 3-5 imaidő az imában való következetességet szolgálja, az állandó nyitottságot, melyet mélyít az Eukarisztia ünneplése.
  • A szentírási szövegekkel való elmélkedés megnyitja azt a személyes teret Isten és ember között, ahol az Ige átformáló ereje megtapasztalható.
  • Ennek kibontása és mélyítése történik meg a lelki kísérővel való beszélgetésben, mely egyben abban is segít, hogy az imádkozó ember az Isten körüli saját pályáján maradjon.
  • A természetben töltött idő az isteni jelenlét iránti érzékünket tágítja, finomítja.
  • A teljes csend a figyelem mélyülését, a jelenlétet és az Istennel való találkozást szolgálja, és egyben segíti a többi lelkigyakorlatozó egyéni útjának tiszteletben tartását is.

Kiknek ajánljuk?
Ezt a lelkigyakorlatot azoknak ajánljuk, akik szeretnék elmélyíteni Istennel való kapcsolatukat, életvitelszerűen szeretnék gyakorolni a hitüket, mélyebb megtérésre vágyakoznak, ill. fontosabb döntéseiket Istenre szeretnék alapozni. Olyanokat várunk, akik szívesen vállalják a csendes elvonulást, hogy Istennel találkozzanak. Azokat is hívjuk, akik elfáradtak és csak meg szeretnének pihenni az Úrban, szeretnék éleszteni szívükben az egykor megtapasztalt tüzet, és újraizzítani életük üszkösödő részeit.

Egyénileg kísért Szent Ignác-i lelkigyakorlatra lehet jönni 3 napra, 7 napra, 10 napra, 30 napra és ezeken kívül bármilyen más időhosszra is. Érdemes először rövidebbet (3, 4, 5 napos) végezni, majd egy későbbi alkalommal hosszabb időre is lehet jönni.

 

 

Szemlélődő, Meditációs Lelkigyakorlat

 (Jálics Ferenc atya módszere nyomán. Ld. a Szemlélődő lelkigyakorlat című könyvét.)

Miról szól?
A szemlélődő, meditációs lelkigyakorlatokban a hangsúly Isten jelenlétének egyszerű megtapasztalásán van, szavak és gondolatok nélkül. Ennek útja a természetben töltött szemlélődéssel kezdődik. Az egyszerű érzékelés segítségével megpróbálunk pusztán jelen lenni, ítéletmentesen észlelni azt, ami van és körülvesz. Majd kintről, a természettől befele haladva a testünk egyszerű észlelésével, légzési gyakorlatokkal készülünk fel arra, hogy tudatosan időzzünk Isten tiszta és egyszerű jelenlétében, és a Jézus-ima gyakorlásával átadjuk magunkat az Ő vezetésének. Ebben a lelkigyakorlatban nyugodni hagyjuk szellemi képességeinket, és csak észlelni igyekszünk azt, aki VAN.

Miből áll?
A napi 4-6 óra közös vagy egyéni csendes imaidő segít, hogy ezen az egyszerű úton elengedjük élmény- és gondolatéhségünket, ami a leggyakrabban csupán önközpontúságunk jele, és egyre inkább istenközpontúakká váljunk. A napi imaidők mellett a lelkigyakorlat része a közös megosztás és az Eucharisztia ünneplése, melynek keretében naponta elhangzik egy tanítás, ami segít az imában szerzett tapasztalatok rendezésében, mélyebb megértésében. Ugyanezt a célt szolgálja a kísérővel való igény szerinti személyes beszélgetés.
Kiknek ajánljuk?
Ezt a lelkigyakorlatot elsősorban azoknak ajánljuk, akik már gyakorlatot szereztek más imaformákban, megtapasztalták a kötött, az elmélkedő, az érzelmeken alapuló és más imádságok formáló erejét. Ha valami mélyebb, valami több vonzza őket, ha egyszerűségre és közvetlenségre vágynak, akkor talán elérkezett az idő, hogy rálépjenek a szemlélődés útjára. Azoknak is ajánljuk ezt a lelkigyakorlatot, akik megterhelő szellemi munkát végeznek, akik egy nehéz munkanap után egyszerű, pihentető és közvetlen istenkapcsolatra vágynak. Olyanokat is hívunk, akik belefáradtak abba, hogy imáikban szüntelenül válaszokat keresnek kérdéseikre, értelmükkel hasztalan fáradoznak életük ellentmondásainak a kibékítésére; szeretnének úgy imádkozni, hogy bár vannak kérdéseik, és bár életük sokszor ellentmondásos, imájukban mégis békésen együtt tudjanak élni ezekkel.

Aki komolyabb pszichés problémával küzd, pszichiáteri kezelés alatt áll, annak nem javasoljuk a részvételt.

 

Hivatástisztázó lelkigyakorlat

 Életünk újra és újra útelágazáshoz ér, amikor döntéseket kell hoznunk. Hogyan tovább? Időnként nagy küzdelembe kerül a helyes út megtalálása. Van, hogy csak sejtjük, melyik irányba keressük a megoldást, hol található életünk iránya, célja. Olykor pedig azon vívódunk, hogy a célhoz vezető sok jó út közül melyik is lenne számunkra a legjobb, ahol életünk lángolni tud.

Az életállapot választás különlegesen fontos szerepet játszik a döntéseink között. Van, akit a családalapítás vonz, de fél az elköteleződéstől. Van, aki vágyat érez Jézus osztatlan követésére az evangéliumi tanácsok útján, de bizonytalan, hogy milyen formában is tegye. Szerzetesként, papként? Van, akit sokféle vágy feszít, s nem látja még, melyikre hallgasson.

Szent Ignác lelkigyakorlatai a csend, az ima és a személyes beszélgetések révén segítséget nyújtanak abban, hogy rendet teremtsünk életünkben és felismerjük legmélyebb vágyainkat. Mély vágyaink elvezethetnek, hogy felismerjük az Úr hívását. A hivatástisztázó lelkigyakorlat tulajdonképpen egy olyan személyesen kísért szentignáci lelkigyakorlat, ahol a lelkigyakorlatozó egy fontos kérdésben szeretne dönteni, vagy legalább közelebb kerülni a döntéshez. Szent Ignác számos olyan gyakorlatot is felkínál, amelyek segítik a döntéshozatalt. Mondhatjuk azt is, hogy a lelkigyakorlatok a döntéshozatal iskolája is.

Persze kiderülhet, hogy még nem érettek a feltételek egy végleges döntés meghozatalára. De egy 3-8 napos lelkigyakorlat akkor is segítségünkre lehet, hogy előrébb lépjünk és előkészítsünk egy döntést, amit majd később hozunk meg. Minden jó döntés alapja ugyanis az Úrral való kapcsolat elmélyítése.

 

Bevezetés a Jézusi gyaloglásba – a test és a lélek imája

 Ez a lelkigyakorlat 2 lépcsőben szeretne segítséget nyújtani a mai kor keresztény emberének, hogy a lélek és a test összhangjában forduljon Isten felé.

Első lépcső – Bevezetés a Jézusi gyaloglásba

Ez egy mozgásra épülő dinamikus testi-lelki 4 nap, amiben megtanítjuk a botos gyaloglás/nordic walking/ alaptechnikáját a természetben. Mozgási és táplálkozási alapismeretekkel ismerkedünk. Lelkiség szempontjából pedig Jézus a kisérőnk, aki az Út, Igazság és az Élet.

Célunk egy tanuláson alapuló testi-lelki gyakorlat.

Maximális létszám: 15 fő

Időpontok: 2012. június 02-06-ig, 2012. szeptember 12-16-ig

Második lépcső – Jézusi gyaloglás

Ez egy 7 napos silenciumon alapuló a belső öröm útjára épülő lelkigyakorlat. A már elsajátított gyaloglási technikára épül. Új technikai elemek már nincsenek. A 7 nap során egyéni konzultációs lehetőségeket biztosítunk.

Célunk az elmélyedésen, csendben történő lelkigyakorlatozás.

Időpont: 2013-re tervezzük

A lelkigyakorlatot Molnár Renáta (személyi edző, nordic walking oktató) és Hofher József SJ tartja.

Várunk minden olyan érdeklődőt, aki szeretne a természetben Jézussal együtt gyalogolni. A   mozgásprogramot úgy építettük fel. hogy fizikai előképzettséget nem igényel. Így idősek, fiatalok, kezdők, túlsúlyosak, cukorbetegek stb. bátran jöhetnek. (Ez nem zarándoklat és nem teljesítménytúra,bár számukra is sok újdonságot tartalmazhat).

Helyszín: Életrendezés Háza 7694 Hosszúhetény, Püspökszentlászló 11-12

Jelentkezés és információ: Molnár Renáta
Tel. +36-30-687-9203
e-mail cím: renisun@freemail.hu

http://www.jezsuita.hu/2011-08-01/egy-lelkigyakorlat-margojara